Nghệ An

 1. Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức vào công tác tại huyện đoàn Kỳ Sơn như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 5. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 6. UBND huyện cần tuyển dụng 112 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  11/09/2017
 7. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 8. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 11. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 12. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 13. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 14. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, Báo Nghệ An cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 15. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 18. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 20. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017