Nghệ An

 1. ...
  location
  Date
  11/01/2016
 2. ...
  location
  Date
  11/01/2016
 3. Trường Đại học Vinh thông báo tuyển cán bộ hợp đồng lao động, năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau: Về điều kiện, tiêu chuẩn: Trường ...
  location
  Date
  31/12/2015
 4. ...
  location
  Date
  31/12/2015
 5. ...
  location
  Date
  31/12/2015
 6. ...
  location
  Date
  28/12/2015
 7. Sở Nội vụ Nghệ An – Thường trực HĐTD công chức tỉnh thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc t ...
  location
  Date
  01/12/2015
 8. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyền 07 viên chức ngạch Nghiên cứu viên năm 2015 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây c ...
  location
  Date
  26/11/2015
 9. Thực hiện công văn số 1786/SNV-XDCQ ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, Ủ ...
  location
  Date
  25/11/2015
 10. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 11. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 12. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 13. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 14. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 15. Thông báo số: 1750/TB-UBND của UBND huyện Nam Đàn ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 Thực hiện Công văn số 1623/SNV- ...
  location
  Date
  30/10/2015
 16. ...
  location
  Date
  27/10/2015
 17. ...
  location
  Date
  21/10/2015
 18. ...
  location
  Date
  15/10/2015
 19. ...
  location
  Date
  02/10/2015
 20. **Tệp đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức ...
  location
  Date
  28/09/2015
 21. Thực hiện Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc công bố kế hoạch thu hút, tuyển dụng công chức năm 2015, ...
  location
  Date
  22/09/2015
 22. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 23. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc thông báo tuyển dụng công chức Trưởng công an làm việc tại UBND xã Nghi Khánh và UBND xã Nghi Yên, cụ thể ...
  location
  Date
  11/09/2015
 24. UBND huyện Nam Đàn thông báo tuyển dụng Viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc UBND huyện Nam Đàn cụ t ...
  location
  Date
  09/09/2015
 25. ...
  location
  Date
  04/09/2015
 26. ...
  location
  Date
  21/07/2015
 27. ...
  location
  Date
  17/07/2015
 28.   ...
  location
  Date
  11/07/2015
 29. Nguồn tin: thcsleloi-vinh.edu.vn ...
  location
  Date
  08/07/2015
 30. ...
  location
  Date
  07/07/2015
4 / 71234567