Nghệ An

 1. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 2. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 3. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 4. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 5. Thông báo số: 1750/TB-UBND của UBND huyện Nam Đàn ngày 28 tháng 10 năm 2015 V/v tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015 Thực hiện Công văn số 1623/SNV- ...
  location
  Date
  30/10/2015
 6. ...
  location
  Date
  27/10/2015
 7. ...
  location
  Date
  21/10/2015
 8. ...
  location
  Date
  15/10/2015
 9. ...
  location
  Date
  02/10/2015
 10. **Tệp đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển công chức ...
  location
  Date
  28/09/2015
 11. Thực hiện Quyết định số 4124/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2015 của UBND tỉnh về việc công bố kế hoạch thu hút, tuyển dụng công chức năm 2015, ...
  location
  Date
  22/09/2015
 12. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 13. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc thông báo tuyển dụng công chức Trưởng công an làm việc tại UBND xã Nghi Khánh và UBND xã Nghi Yên, cụ thể ...
  location
  Date
  11/09/2015
 14. UBND huyện Nam Đàn thông báo tuyển dụng Viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc UBND huyện Nam Đàn cụ t ...
  location
  Date
  09/09/2015
 15. ...
  location
  Date
  04/09/2015
 16. ...
  location
  Date
  21/07/2015
 17. ...
  location
  Date
  17/07/2015
 18.   ...
  location
  Date
  11/07/2015
 19. Nguồn tin: thcsleloi-vinh.edu.vn ...
  location
  Date
  08/07/2015
 20. ...
  location
  Date
  07/07/2015
 21. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 22. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 23. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kỳ Sơn thông báo nhu cầu tuyển giáo viên mầm non hợp đồng lao động hưởng chế độ theo Thông tư liên ...
  location
  Date
  19/05/2015
 24. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 25. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 26. Nguồn: ctsv.hust.edu.vn ...
  location
  Date
  19/04/2015
 27. ...
  location
  Date
  07/04/2015
 28. Thực hiện Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chín ...
  location
  Date
  06/04/2015
 29. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 30. ...
  location
  Date
  20/03/2015
4 / 71234567