Nghệ An

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 3. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 5. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 8. Trung tâm Y tế Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
 10. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 11. Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 17. Bệnh viện Mắt, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  12/08/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu. Gồm: 56 viên chức, 50 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  12/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016