Nghệ An

 1. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 2. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc thông báo tuyển dụng công chức Trưởng công an làm việc tại UBND xã Nghi Khánh và UBND xã Nghi Yên, cụ thể ...
  location
  Date
  11/09/2015
 3. UBND huyện Nam Đàn thông báo tuyển dụng Viên chức vào làm việc tại Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất trực thuộc UBND huyện Nam Đàn cụ t ...
  location
  Date
  09/09/2015
 4. ...
  location
  Date
  04/09/2015
 5. ...
  location
  Date
  21/07/2015
 6. ...
  location
  Date
  17/07/2015
 7.   ...
  location
  Date
  11/07/2015
 8. Nguồn tin: thcsleloi-vinh.edu.vn ...
  location
  Date
  08/07/2015
 9. ...
  location
  Date
  07/07/2015
 10. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 11. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 12. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kỳ Sơn thông báo nhu cầu tuyển giáo viên mầm non hợp đồng lao động hưởng chế độ theo Thông tư liên ...
  location
  Date
  19/05/2015
 13. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 14. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 15. Nguồn: ctsv.hust.edu.vn ...
  location
  Date
  19/04/2015
 16. ...
  location
  Date
  07/04/2015
 17. Thực hiện Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chín ...
  location
  Date
  06/04/2015
 18. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 19. ...
  location
  Date
  20/03/2015
 20. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa phòng trung tâm và trạm y tế các xã. ...
  location
  Date
  13/03/2015
 21. ...
  location
  Date
  05/03/2015
 22. ...
  location
  Date
  18/02/2015
 23. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 24. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 25. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 26. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn ...
  location
  Date
  01/02/2015
 27. Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều độ ...
  location
  Date
  01/02/2015
 28. ...
  location
  Date
  29/01/2015
 29. ...
  location
  Date
  26/01/2015
 30. ...
  location
  Date
  14/01/2015
5 / 812345678