Nghệ An

 1. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa phòng trung tâm và trạm y tế các xã. ...
  location
  Date
  13/03/2015
 2. ...
  location
  Date
  05/03/2015
 3. ...
  location
  Date
  18/02/2015
 4. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 5. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 6. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 7. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn ...
  location
  Date
  01/02/2015
 8. Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều độ ...
  location
  Date
  01/02/2015
 9. ...
  location
  Date
  29/01/2015
 10. ...
  location
  Date
  26/01/2015
 11. ...
  location
  Date
  14/01/2015
 12. ...
  location
  Date
  12/01/2015
 13. ...
  location
  Date
  07/01/2015
 14. ...
  location
  Date
  03/01/2015
 15. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – Phân viện Nghệ An tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: – Nam giới: có sức khỏe tốt, lý ...
  location
  Date
  31/12/2014
 16. ...
  location
  Date
  26/12/2014
 17. ...
  location
  Date
  25/12/2014
 18. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 19. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 20. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 21. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 22. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: Số lượng và vị trí việc làm:   TT Vị trí, ch ...
  location
  Date
  20/12/2014
 23. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 24. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 25. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 26. ...
  location
  Date
  18/12/2014
 27. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 28. Trung tâm Y tế Quỳ Hợp có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: 1.Số lượng và vị trí làm việc: TT Vị trí, chức danh Số lượng Yêu cầu trì ...
  location
  Date
  12/12/2014
 29. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 30. ...
  location
  Date
  12/12/2014
5 / 71234567