Nghệ An

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 3. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 4. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An thông báo nhu cầu tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 5. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu hợp đồng cán bộ vào làm việc như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 6. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình hiện nay, Báo Nghệ An cần tuyển dụng một số vị trí công việc sau: ...
  location
  Date
  01/08/2017
 7. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  31/07/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 10. Bệnh viện Đa khoa huyện Đô Lương, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  13/07/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 12. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc trong năm 2017: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 13. Năm 2017, Trường Đại học Vinh có nhu cầu tuyển 30 chỉ tiêu viên chức và lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  30/06/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 15. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 18. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017
 19. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể n ...
  location
  Date
  01/06/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...