Nghệ An

 1. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 2. ...
  location
  Date
  25/06/2015
 3. Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Kỳ Sơn thông báo nhu cầu tuyển giáo viên mầm non hợp đồng lao động hưởng chế độ theo Thông tư liên ...
  location
  Date
  19/05/2015
 4. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 5. ...
  location
  Date
  22/04/2015
 6. Nguồn: ctsv.hust.edu.vn ...
  location
  Date
  19/04/2015
 7. ...
  location
  Date
  07/04/2015
 8. Thực hiện Quyết định 2092/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc công bố nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao khối hành chín ...
  location
  Date
  06/04/2015
 9. ...
  location
  Date
  01/04/2015
 10. ...
  location
  Date
  20/03/2015
 11. Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn có nhu cầu tuyển dụng viên chức làm việc tại các khoa phòng trung tâm và trạm y tế các xã. ...
  location
  Date
  13/03/2015
 12. ...
  location
  Date
  05/03/2015
 13. ...
  location
  Date
  18/02/2015
 14. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 15. ...
  location
  Date
  12/02/2015
 16. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 17. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn ...
  location
  Date
  01/02/2015
 18. Căn cứ Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều độ ...
  location
  Date
  01/02/2015
 19. ...
  location
  Date
  29/01/2015
 20. ...
  location
  Date
  26/01/2015
 21. ...
  location
  Date
  14/01/2015
 22. ...
  location
  Date
  12/01/2015
 23. ...
  location
  Date
  07/01/2015
 24. ...
  location
  Date
  03/01/2015
 25. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – Phân viện Nghệ An tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: – Nam giới: có sức khỏe tốt, lý ...
  location
  Date
  31/12/2014
 26. ...
  location
  Date
  26/12/2014
 27. ...
  location
  Date
  25/12/2014
 28. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 29. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 30. ...
  location
  Date
  24/12/2014
5 / 71234567