Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/12/2017
 2. Nguồn tin: hoangmai.nghean.gov.vn ...
  location
  Date
  30/11/2017
 3. Đài PT-TH Nghệ An thông báo tuyển cộng tác viên marketing làm việc tại Phòng Dịch vụ - Quảng cáo. ...
  location
  Date
  28/11/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 5. Trường Đại học Vinh cần tuyển một số giảng viên và giáo viên như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 người ...
  location
  Date
  07/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2017
 8. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 34 người ...
  location
  Date
  20/10/2017
 9. UBND huyện Hưng Nguyên, Nghệ An tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm văn hóa-Thể thao Hưng Nguyên như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 10. Ban tổ chức Huyện ủy Kỳ Sơn, Nghệ An tuyển dụng công chức vào công tác tại huyện đoàn Kỳ Sơn như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 96 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 14. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Văn phòng Quốc hội thông báo bổ sung đăng ký chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 15. UBND huyện cần tuyển dụng 112 chỉ tiêu viên chức ...
  location
  Date
  11/09/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bệnh viện, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 18. Ban Quản lý dự án 4 thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 với các chức danh, vị trí việc làm sau: ...
  location
  Date
  26/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2017
 21. Trung tâm Y tế thị xã Hoàng Mai, Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017