Nghệ An

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 5. Bệnh viện Mắt, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  12/08/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu. Gồm: 56 viên chức, 50 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  12/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016
 9. Báo Nghệ An thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Chỉ tiêu: 01 người Đối tượng: –  Đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Báo chí loại G ...
  location
  Date
  20/07/2016
 10. Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/07/2016
 11. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 12. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 13. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 14. Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:  1. Vị trí công việc, số lượng, tiêu chuẩn: – 01 giáo ...
  location
  Date
  30/05/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2016

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước