Nghệ An

 1. ...
  location
  Date
  12/01/2015
 2. ...
  location
  Date
  07/01/2015
 3. ...
  location
  Date
  03/01/2015
 4. Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – Phân viện Nghệ An tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: – Nam giới: có sức khỏe tốt, lý ...
  location
  Date
  31/12/2014
 5. ...
  location
  Date
  26/12/2014
 6. ...
  location
  Date
  25/12/2014
 7. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 8. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 9. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 10. ...
  location
  Date
  24/12/2014
 11. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: Số lượng và vị trí việc làm:   TT Vị trí, ch ...
  location
  Date
  20/12/2014
 12. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 13. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 14. ...
  location
  Date
  20/12/2014
 15. ...
  location
  Date
  18/12/2014
 16. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 17. Trung tâm Y tế Quỳ Hợp có nhu cầu tuyển dụng viên chức như sau: 1.Số lượng và vị trí làm việc: TT Vị trí, chức danh Số lượng Yêu cầu trì ...
  location
  Date
  12/12/2014
 18. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 19. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 20. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 21. ...
  location
  Date
  12/12/2014
 22. Thực hiện Công văn số: 8553/UBND-TH ngày 13/11/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về cơ cấu, chức danh, vị trí, số người được tuyển dụng vào làm ...
  location
  Date
  08/12/2014
 23. ...
  location
  Date
  02/12/2014
 24. ...
  location
  Date
  01/12/2014
 25. ...
  location
  Date
  01/12/2014
 26. ...
  location
  Date
  25/11/2014
 27. ...
  location
  Date
  25/11/2014
 28. ...
  location
  Date
  25/11/2014
 29. ...
  location
  Date
  25/11/2014
 30. ...
  location
  Date
  25/11/2014
6 / 812345678