Nghệ An

 1. Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng - Phân viện Nghệ An cần tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
 6. Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2017
 8. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc trong năm 2017: 1. Đối tượng, số lượng tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/01/2017
 9. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2016
 10. Trung tâm Y tế Nghi Lộc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 11. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 12. Để xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi ngày càng phát triển, xứng tầm là Bệnh việnchuyên khoa hô hấp chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ ...
  location
  Date
  13/12/2016
 13. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 16. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2016
 17. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 19. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016