Nghệ An

 1. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2016
 2. Trung tâm Y tế Nghi Lộc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 3. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 4. Để xây dựng Bệnh viện Lao và bệnh Phổi ngày càng phát triển, xứng tầm là Bệnh việnchuyên khoa hô hấp chất lượng cao khu vực Bắc Trung Bộ ...
  location
  Date
  13/12/2016
 5. Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  12/12/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 8. Trung tâm Y tế huyện Yên Thành, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/11/2016
 9. Trung tâm Y tế Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm và các Trạm Y tế xã, thị trấn như sau: ...
  location
  Date
  18/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 11. Trung tâm Y tế Thanh Chương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 13. Ủy ban nhân dân huyện Nam Đàn thông báo Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 16. Trung tâm Y tế Con Cuông, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
 18. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 19. Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016