Nghệ An

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 72 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 2. Nhu cầu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu, bao gồm 58 viên chức và 3 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  22/06/2017
 3. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 4. Nhu cầu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/06/2017
 5. Bệnh viện Mắt tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2017
 6. Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Vinh có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể n ...
  location
  Date
  01/06/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 8. UBND huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An tuyển dụng viên chức Trung tâm Văn hóa - Thể thao năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2017
 9. Trung tâm Y tế Thái Hòa, tỉnh Nghệ An tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2017
 10. Trường Bồi Dưỡng Cán Bộ Ngân Hàng - Phân viện Nghệ An cần tuyển nhân sự hợp đồng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/03/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2017
 16. Chi cục Dân số KHHGĐ tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2017
 19. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng cán bộ vào làm việc trong năm 2017: 1. Đối tượng, số lượng tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/01/2017
 20. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Lưu, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2016
 21. Trung tâm Y tế Nghi Lộc tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 22. Bệnh viện Đa khoa Đô Lương, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016