Nghệ An

 1. Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Nghệ An có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc theo kế hoạch tuyển dụng của năm 2015. 1-Số lượng tuyển d ...
  location
  Date
  11/04/2016
 2. ...
  location
  Date
  02/04/2016
 3. ...
  location
  Date
  02/04/2016
 4. Ngày 28/1/2016, Ban tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 141 về việc thông báo chỉ tiêu xét tuyển công chức, viên chức các huyện miền núi cao. ...
  location
  Date
  03/02/2016
 5. ...
  location
  Date
  25/01/2016
 6. ...
  location
  Date
  11/01/2016
 7. ...
  location
  Date
  11/01/2016
 8. ...
  location
  Date
  11/01/2016
 9. Trường Đại học Vinh thông báo tuyển cán bộ hợp đồng lao động, năm học 2015 – 2016 cụ thể như sau: Về điều kiện, tiêu chuẩn: Trường ...
  location
  Date
  31/12/2015
 10. ...
  location
  Date
  31/12/2015
 11. ...
  location
  Date
  31/12/2015
 12. ...
  location
  Date
  28/12/2015
 13. Sở Nội vụ Nghệ An – Thường trực HĐTD công chức tỉnh thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức bằng hình thức thi tuyển vào làm việc t ...
  location
  Date
  01/12/2015
 14. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cần tuyền 07 viên chức ngạch Nghiên cứu viên năm 2015 làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây c ...
  location
  Date
  26/11/2015
 15. Thực hiện công văn số 1786/SNV-XDCQ ngày 10/11/2015 của Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, Ủ ...
  location
  Date
  25/11/2015
 16. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 17. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 18. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 19. ...
  location
  Date
  11/11/2015
 20. ...
  location
  Date
  11/11/2015