Nghệ An

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2016
 2. Trung tâm Y tế Dự phòng, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 3. Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2016
 9. Bệnh viện Mắt, tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  12/08/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 106 chỉ tiêu. Gồm: 56 viên chức, 50 lao động hợp đồng ...
  location
  Date
  12/08/2016
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/07/2016
 14. Báo Nghệ An thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Chỉ tiêu: 01 người Đối tượng: –  Đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Báo chí loại G ...
  location
  Date
  20/07/2016
 15. Trung tâm Huyết học - Truyền máu tỉnh Nghệ An thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/07/2016
 16. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 17. ...
  location
  Date
  11/06/2016
 18. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 19. Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật Việt Đức thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau:  1. Vị trí công việc, số lượng, tiêu chuẩn: – 01 giáo ...
  location
  Date
  30/05/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 56 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/05/2016
 21. ...
  location
  Date
  26/05/2016