Trang chủ

Phú Thọ

 1. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 3. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 9. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 13. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2019
 19. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 21. Cục Tần số vô tuyến điện gia hạn thời gian tuyển dụng công chức năm 2019 ...
1 / 41234