Trang chủ

Phú Thọ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 người ...
  location
  Date
  21/08/2018
 2. Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. ...
  location
  Date
  04/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 4. UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2017
 6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 11. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu gồm 29 giáo viên, 7 nhân viên ...
  location
  Date
  05/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 20. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương. Căn cứ quy mô phát triển và yêu cầu nhiệm ...
  location
  Date
  21/07/2016
1 / 212