Phú Thọ

 1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu gồm 29 giáo viên, 7 nhân viên ...
  location
  Date
  05/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 10. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương. Căn cứ quy mô phát triển và yêu cầu nhiệm ...
  location
  Date
  21/07/2016
 11. Trung tâm Phát triển công nghệ cao tuyển dụng viên chức: 01 Kế toán viên; Nơi làm việc: Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc trực thuộc Trung ...
  location
  Date
  24/05/2016
 12. Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức 2015, cụ thể như sau: 1.Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển Là ...
  location
  Date
  06/11/2015
 13. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng 65 chỉ tiêu viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Tiêu chuẩn dự tuyển chung ...
 14. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba (Khu 11 – TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ) với quy mô 180 giường bệnh nội trú theo chỉ tiêu pháp lện ...
  location
  Date
  05/10/2015
 15. Thông tin chi tiết về các vị trí xét tuyển và số lượng tuyển có trong Quyết định số 969/QĐ-UBND (bấm vào tên Quyết định để xem hoặc tải ...
  location
  Date
  02/10/2015
 16. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 17. ...
  location
  Date
  15/09/2015
 18. Đài phát Thanh và truyền hình Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp như sau: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển dụng: ...
  location
  Date
  01/12/2014
 19. ...
  location
  Date
  31/10/2014
 20. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự ...
  location
  Date
  29/09/2014
 21. ...
  location
  Date
  18/08/2014
 22. Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BNN-TCCB  ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2014 ...
  location
  Date
  15/08/2014
 23. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2014 như sau: 1. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển dụng: Thư ký Tòa án: 09 ...
  location
  Date
  01/07/2014
 24. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức kế toán trường học năm 2014 như sau:             1. Cơ cấu và số lượng c ...
  location
  Date
  21/04/2014
 25. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2014 như sau:           1. Cơ cấu và số lượng viên c ...
  location
  Date
  21/04/2014
 26. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển giáo viên mầm non năm 2014 như sau: ...
  location
  Date
  21/04/2014
 27. Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về Công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/12/2012 c ...
  location
  Date
  17/04/2014
 28. Cục Tần số vô tuyến điện là cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cần tuyển dụng công chức với các thông ti ...
 29. BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ   THÔNG BÁO về việc thi tuyển viên chức năm 2013   I. CHỈ TIÊU VÀ NGÀNH NGHỀ TUYỂN ...
  location
  Date
  27/05/2013