Trang chủ

Phú Thọ

 1. Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. ...
  location
  Date
  04/01/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 3. UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2017
 5. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 10. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu gồm 29 giáo viên, 7 nhân viên ...
  location
  Date
  05/11/2016
1 / 3123