Trang chủ

Phú Thọ

 1. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 2. Số lượng người cần tuyển: 56 người ...
  location
  Date
  21/02/2019
 3. VKSND tỉnh Phú Thọ bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2018
 4. Trường Đại học Hùng Vương tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  13/11/2018
 5. Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Phú Thọ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  30/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng : 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2018
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 người ...
  location
  Date
  21/08/2018
 13. Tổng số: 50 chỉ tiêu biên chế cần tuyển chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Hạng II, Hạng III, Hạng IV. ...
  location
  Date
  04/01/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 15. UBND TP.Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Chỉ huy Trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  04/12/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/11/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
1 / 3123