Trang chủ

Phú Thọ

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 2. UBND thành phố Việt Trì, Phú Thọ tuyển dụng Trưởng Công an và Chỉ huy Trưởng quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 3. UBND huyện Phù Ninh, Phú Thọ tuyển dụng trưởng công an cấp xã năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/10/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  28/10/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/09/2019
 8. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 14. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 16. UBND huyện Cẩm Khê, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 17. UBND huyện Hạ Hòa, Phú Thọ tuyển dụng giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  05/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
1 / 41234