Phú Thọ

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/10/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2017
 6. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/07/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 64 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu gồm 29 giáo viên, 7 nhân viên ...
  location
  Date
  05/11/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 15. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Công thương. Căn cứ quy mô phát triển và yêu cầu nhiệm ...
  location
  Date
  21/07/2016
 16. Trung tâm Phát triển công nghệ cao tuyển dụng viên chức: 01 Kế toán viên; Nơi làm việc: Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc trực thuộc Trung ...
  location
  Date
  24/05/2016
 17. Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức 2015, cụ thể như sau: 1.Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển Là ...
  location
  Date
  06/11/2015
 18. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng 65 chỉ tiêu viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Tiêu chuẩn dự tuyển chung ...
 19. Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Ba (Khu 11 – TT Thanh Ba, Huyện Thanh Ba, Tỉnh Phú Thọ) với quy mô 180 giường bệnh nội trú theo chỉ tiêu pháp lện ...
  location
  Date
  05/10/2015
 20. Thông tin chi tiết về các vị trí xét tuyển và số lượng tuyển có trong Quyết định số 969/QĐ-UBND (bấm vào tên Quyết định để xem hoặc tải ...
  location
  Date
  02/10/2015
 21. Cục Tần số vô tuyến điện trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng công chức, cụ thể như sau: A/ SỐ LƯỢNG TUYỂN DỤN ...
 22. ...
  location
  Date
  15/09/2015
 23. Đài phát Thanh và truyền hình Phú Thọ thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp như sau: 1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển dụng: ...
  location
  Date
  01/12/2014
 24. ...
  location
  Date
  31/10/2014
 25. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự ...
  location
  Date
  29/09/2014
 26. ...
  location
  Date
  18/08/2014
 27. Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-BNN-TCCB  ngày 27/1/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2014 ...
  location
  Date
  15/08/2014
 28. Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ thông báo về việc thi tuyển công chức năm 2014 như sau: 1. Chỉ tiêu và đối tượng tuyển dụng: Thư ký Tòa án: 09 ...
  location
  Date
  01/07/2014
 29. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức kế toán trường học năm 2014 như sau:             1. Cơ cấu và số lượng c ...
  location
  Date
  21/04/2014
 30. Uỷ ban nhân dân thành phố Việt Trì thông báo tuyển viên chức giáo viên tiểu học năm 2014 như sau:           1. Cơ cấu và số lượng viên c ...
  location
  Date
  21/04/2014
1 / 212