Trang chủ

Phú Yên

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Yên tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  02/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 593 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2018
 4. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 5. Sở GD&ĐT Phú Yên tiếp nhận bổ sung hồ sơ dự tuyển viên chức giáo viên năm 2018 ...
  location
  Date
  25/07/2018
 6. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 54 người ...
  location
  Date
  21/05/2018
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/01/2018
 10. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/01/2018
 11. Sở Y tế tỉnh Phú Yên tuyển dụng bổ sung viên chức ngành y tế năm 2017 làm việc tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm như s ...
  location
  Date
  30/12/2017
 12. Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 163 vị trí, tương ứng với 195 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/12/2017
 13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/11/2017
 14. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Yên tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2017 ...
  location
  Date
  15/09/2017
 15. Chi cục Quản lý thị trường Phú Yên thông báo tuyển dụng: 06 lao động hợp đồng làm việc tại các Đội QLTT thuộc Chi cục QLTT Phú Yên. ...
  location
  Date
  14/09/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  09/08/2017
 18. Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức năm 2017 Cảng vụ HK miền Trung gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển v ...
 19. Cảng vụ Hàng không miền Trung tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 700 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2017
1 / 212