Trang chủ

Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2019
 3. Chỉ tiêu cần tuyển: 39 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  25/12/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2019
 5. UBND huyện Bố Trạch, Quảng Bình xét tuyển đặc cách giáo viên các cấp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/12/2019
 6. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 7. Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 8. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 9. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 11. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động giảng dạy nghề chế biến món ăn năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 13. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 17. Chỉ tiêu xét tuyển: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 người ...
  location
  Date
  13/07/2019