Trang chủ

Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 3. UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  15/03/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người ...
  location
  Date
  26/02/2019
 5. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  14/01/2019
 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 10. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  08/11/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/10/2018
 13. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2018
 16. Căn cứ Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018, Ban Tổ chức ...
  location
  Date
  19/09/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2018
 19. Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2018
 20. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2018
 22. Tổng số vị trí việc làm được tuyển dụng: 185 người. ...
  location
  Date
  30/06/2018