Trang chủ

Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 2. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 6. Chỉ tiêu xét tuyển: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 người ...
  location
  Date
  13/07/2019
 10. UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng theo chính sách thu hút công chức loại C ...
  location
  Date
  12/07/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 15. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  04/06/2019
 16. UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 21. UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  15/03/2019