Quảng Bình

 1. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  14/01/2019
 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 6. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  08/11/2018
 7. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/10/2018
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2018
 11. Căn cứ Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018, Ban Tổ chức ...
  location
  Date
  19/09/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2018
 13. Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2018
 14. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/07/2018
 16. Tổng số vị trí việc làm được tuyển dụng: 185 người. ...
  location
  Date
  30/06/2018
 17. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 18. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 19. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 20. Đài PT&TH Quảng Bình cần tuyển 03 viên chức vào 03 vị trí việc làm tại đơn vị bằng hình thức xét tuyển đặc cách không theo trình tự, t ...
  location
  Date
  09/06/2018