Trang chủ

Quảng Bình

 1. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  04/06/2019
 2. UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 7. UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  15/03/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người ...
  location
  Date
  26/02/2019
 9. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  14/01/2019
 10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 14. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  08/11/2018
 15. Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  29/10/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  05/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/09/2018
 20. Căn cứ Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 23/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức năm 2018, Ban Tổ chức ...
  location
  Date
  19/09/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2018