Quảng Bình

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2018 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 2. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 3. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 4. Đài PT&TH Quảng Bình cần tuyển 03 viên chức vào 03 vị trí việc làm tại đơn vị bằng hình thức xét tuyển đặc cách không theo trình tự, t ...
  location
  Date
  09/06/2018
 5. UBND thành phố Đồng Hới cần tuyển 02 viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố năm 2018, cụ thể: – Thời gian nhận hồ sơ: ...
  location
  Date
  08/06/2018
 6. Sở Du lịch Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 làm việc tại Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Du lịch 1. Số lượng ...
  location
  Date
  06/06/2018
 7. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Bình tuyển dụng ...
  location
  Date
  30/05/2018
 8. Tỉnh ủy Quảng Bình tuyển dụng chức danh Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công – Nông nghiệp Quảng Bình ...
  location
  Date
  29/05/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/05/2018
 10. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/05/2018
 11. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 46 người ...
  location
  Date
  19/05/2018
 12. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/05/2018
 13. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/05/2018
 14. UBND huyện Minh Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức xã năm 2018 ...
  location
  Date
  11/05/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2018
 16. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/04/2018
 17. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/04/2018
 18. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở như sau: ...
  location
  Date
  03/04/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/03/2018
 20. Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tiếp nhận 01 công chức để bố trí công tác tại Phòng Kế hoạch - Tài chính. ...
  location
  Date
  21/03/2018
1 / 9123456789