Trang chủ

Quảng Bình

 1. Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - Sở GTVT tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/12/2019
 2. Sở Giao thông vận tải Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 3. Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2019
 4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2019
 6. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng hợp đồng lao động giảng dạy nghề chế biến món ăn năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  23/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/10/2019
 8. Trường Trung cấp Luật Đồng Hới, Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/09/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2019
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 12. Chỉ tiêu xét tuyển: 124 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 người ...
  location
  Date
  13/07/2019
 16. UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng theo chính sách thu hút công chức loại C ...
  location
  Date
  12/07/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 20. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  04/06/2019