Trang chủ

Quảng Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 93 người ...
  location
  Date
  13/07/2019
 3. UBND tỉnh Quảng Bình tuyển dụng theo chính sách thu hút công chức loại C ...
  location
  Date
  12/07/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/07/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 165 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/07/2019
 7. Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Bình tuyển dụng hợp đồng lao động ...
  location
  Date
  04/06/2019
 8. UBND huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  30/05/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/04/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 13. UBND huyện Quảng Trạch, Quảng Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  15/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 người ...
  location
  Date
  26/02/2019
 15. UBND huyện Quảng Ninh, Quảng Bình tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  14/01/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  08/01/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2018
 21. Số lượng viên chức cần tuyển: 15 viên chức. ...
  location
  Date
  08/11/2018