Quảng Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 4. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 5. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 7. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức sự nghiệp năm 2016 bao gồm các chức danh sau: ...
  location
  Date
  12/10/2016
 8. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2016
 9. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 cụ thể như sau ...
  location
  Date
  06/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 11. Trường Trung cấp luật Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 12. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại phòng ...
  location
  Date
  15/09/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2016
 14. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 ...
  location
  Date
  17/08/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 16. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016 để bố trí tại các khoa, phòng của đơn vị, cụ thể: ...
  location
  Date
  16/08/2016
 17. Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại ...
  location
  Date
  26/07/2016
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2016
 19. I.Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển ...
  location
  Date
  25/07/2016
 20. I. Căn cứ xây dựng kế hoạch: Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính ...
  location
  Date
  25/07/2016
 21. I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển d ...
  location
  Date
  25/07/2016
 22. Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển: 03 chỉ tiêu bao ...
  location
  Date
  24/07/2016
 23. I.Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển ...
  location
  Date
  24/07/2016
 24. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng 04 viên chức sự nghiệp năm 2016, cụ thể: 1.Đối tượng: Người đăng ký xét ...
  location
  Date
  18/07/2016
 25. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở Y tế Quảng Bìnhthông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016, cụ thể: 1.Kế hoạch số 102/KH-SKSS ...
  location
  Date
  18/07/2016
 26. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại các khoa, p ...
  location
  Date
  18/07/2016
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 viên chức ...
  location
  Date
  18/07/2016
 28. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp cụ thể như sau: 1.Kế hoạch tuyển dụng viên c ...
  location
  Date
  18/07/2016
 29. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe, Sở Y tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp, cụ thể như sau: 1.Kế hoạchtuy ...
  location
  Date
  09/07/2016
 30. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Sở Y tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp, cụ thể như sau: 1. Kế hoạch tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  09/07/2016
2 / 41234