Quảng Bình

 1. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017
 4. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - K ...
  location
  Date
  01/08/2017
 5. UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  30/06/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 7. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 9. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  14/06/2017
 11. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/05/2017
 12. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 14. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều kiện ...
  location
  Date
  16/05/2017
 15. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 16. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Kế hoạch tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về công tác tại Ban Tổ chứ ...
  location
  Date
  03/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2017
 22. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 23. Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế Quảng Bình thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 24. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Dân quân ...
  location
  Date
  09/01/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2016
 27. Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Quảng Ninh về việc xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp t ...
  location
  Date
  22/12/2016
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 29. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
2 / 512345