Quảng Bình

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên ...
  location
  Date
  14/03/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2018
 3. Phòng Nội vụ Thành phố Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cấp xã, cụ thể: ...
  location
  Date
  25/01/2018
 4. Bệnh viện đa khoa TP Đồng Hới thông báo tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  23/01/2018
 5. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/01/2018
 6. Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 7. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu/11 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  17/01/2018
 9. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 ...
  location
  Date
  09/01/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu tương ứng với 12 vị trí việc làm. ...
  location
  Date
  29/12/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  29/12/2017
 14. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 15. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 16. UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 17. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  22/12/2017
 18. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  22/12/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu/10 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  22/12/2017
 20. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường x ...
  location
  Date
  22/12/2017
2 / 9123456789