Quảng Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu tương ứng với 12 vị trí việc làm. ...
  location
  Date
  29/12/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  29/12/2017
 5. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 6. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 7. UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 8. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  22/12/2017
 9. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  22/12/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu/10 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  22/12/2017
 11. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường x ...
  location
  Date
  22/12/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2017
 13. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/12/2017
 14. Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ...
  location
  Date
  12/12/2017
 15. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  06/12/2017
 16. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Quảng Ninh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân ...
  location
  Date
  05/12/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 18. Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 19. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ...
  location
  Date
  29/11/2017
 20. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  21/11/2017
3 / 9123456789