Quảng Bình

 1. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/01/2018
 2. Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 3. Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  17/01/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu/11 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  17/01/2018
 5. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp (xét tuyển đặc cách) năm 2017-2018 ...
  location
  Date
  09/01/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu tương ứng với 12 vị trí việc làm. ...
  location
  Date
  29/12/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu tương ứng với 8 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  29/12/2017
 10. Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  29/12/2017
 11. Trung tâm phòng chống Sốt rét – Nội tiết Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 12. UBND huyện Bố Trạch thông báo Kế hoạch xét tuyển viên chức ở các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  27/12/2017
 13. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  22/12/2017
 14. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức sự nghiệp năm 2017 ...
  location
  Date
  22/12/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu/10 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  22/12/2017
 16. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp và viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường x ...
  location
  Date
  22/12/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/12/2017
 18. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/12/2017
 19. Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ...
  location
  Date
  12/12/2017
 20. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  06/12/2017