Quảng Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2017
 4. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 5. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017
 8. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - K ...
  location
  Date
  01/08/2017
 9. UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  30/06/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 11. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 13. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  14/06/2017
 15. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/05/2017
 16. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 18. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều kiện ...
  location
  Date
  16/05/2017
 19. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 20. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Kế hoạch tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về công tác tại Ban Tổ chứ ...
  location
  Date
  03/05/2017
4 / 9123456789