Quảng Bình

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2017
 4. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 5. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017
 8. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - K ...
  location
  Date
  01/08/2017
 9. UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  30/06/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 11. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 13. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  14/06/2017
 15. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/05/2017