Quảng Bình

 1. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/12/2017
 2. Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo điều chỉnh, bổ sung điều kiện, tiêu chuẩn, thời gian thu nhận hồ sơ xét tuyển viên chức ...
  location
  Date
  12/12/2017
 3. Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa: Thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  06/12/2017
 4. Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 21/11/2017 của UBND huyện Quảng Ninh về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017. Ủy ban nhân dân ...
  location
  Date
  05/12/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2017
 6. Trung tâm Y tế huyện Minh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2017
 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp ...
  location
  Date
  29/11/2017
 8. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  21/11/2017
 9. Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 10. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  18/10/2017
 13. Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  26/09/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu trên 17 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 16. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2017
 18. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 19. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017