Quảng Bình

 1. Sở Nội vụ thông báo tiếp nhận hồ sơ thu hút người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình (đợt 2) năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 2. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên năm 2017: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  18/10/2017
 4. Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  26/09/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu trên 17 vị trí việc làm ...
  location
  Date
  26/09/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017, cụ thể: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2017
 9. Số lượng, vị trí tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2017
 10. Trường Trung cấp Kinh tế Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017
 13. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - K ...
  location
  Date
  01/08/2017
 14. UBND thành phố Đồng Hới: Thông báo xét tuyển chức danh công chức Trưởng Công an xã, Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2017 ...
  location
  Date
  30/06/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2017
 16. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 18. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  14/06/2017
 20. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/05/2017
4 / 9123456789