Quảng Bình

 1. Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu, bố trí làm việc tại bộ p ...
  location
  Date
  04/05/2015
 2. Sở Nội vụ Quảng Bình thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt ng ...
  location
  Date
  10/03/2015
 3. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức tự trang trải vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2015
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cần tuyển 15 (mười lăm) công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp ...
  location
  Date
  26/12/2014
 5. Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2014 để bố trí tại các khoa, phòng của đơn vị. I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: ...
  location
  Date
  04/12/2014
 6. **Tệp đính kèm: Tổng hợp vị trí việc làm ...
  location
  Date
  24/11/2014
 7. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tổ chức tuyển chọn viên chức năm 2014 để bố trí tại đơn vị. Cụ thể: 1. Đối t ...
  location
  Date
  11/11/2014
 8. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu cần tuyển 5 viên chức sự nghiệp năm 2014, bao gồm các chức danh sau: 1. Bác sỹ đa khoa: ...
  location
  Date
  11/11/2014
 9. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Khuyến cô ...
  location
  Date
  08/10/2014
 10. UBND huyện Tuyên Hoá thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT, viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường ...
  location
  Date
  29/09/2014
 11. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở. Thời gian ...
  location
  Date
  26/09/2014
 12. Ban Quản lý Khu Kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cụ thể như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 biên chế sự nghiệp ...
  location
  Date
  22/08/2014
 13. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2014 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 1. Điều kiê ...
  location
  Date
  14/08/2014
 14. Hội Đông Y tỉnh cần tuyển 01 viên chức vào làm việc tại Văn phòng tỉnh hội, nội dung cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc xét tuyểnBảo đảm công ...
  location
  Date
  14/08/2014
 15. Thực hiện Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý vi ...
  location
  Date
  27/07/2014
 16. Căn cứ Thông báo số 02 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới về việc tuyển dụng viên chức làm việc ...
  location
  Date
  09/07/2014
 17. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cần tuyển dụng 180 viên chức giáo viên mầm non. Cụ thể như sau: Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký ...
  location
  Date
  09/07/2014
 18. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương thông công tác tổ chức cán bộ tại Thông báo số 666-TB/TU ngày 03/4/2 ...
  location
  Date
  08/07/2014
 19. Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc ...
  location
  Date
  27/06/2014
 20. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ. 1. Số lượng ...
  location
  Date
  25/06/2014
 21. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014, Sở Tài nguyê ...
  location
  Date
  20/06/2014
 22. ...
  location
  Date
  04/06/2014
 23. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển 02 viên chức sự nghiệp.  1. Tiêu chuẩn đối tượng cần tuyển dụng. – 01 viên chức, trình độ: Cử nhân, ...
  location
  Date
  20/05/2014
 24. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tuyển viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: - 02 viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 25. Trường Đại học Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều ...
  location
  Date
  28/04/2014
 26. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  14/02/2014
 27. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng dụng 02 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Thư viện tỉnh Quảng Bình và ...
  location
  Date
  21/01/2014
 28. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về tuyển d ...
  location
  Date
  12/11/2013
4 / 41234