Quảng Bình

 1. Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2017
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 3. Chỉ tiêu xét tuyển: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 người ...
  location
  Date
  14/06/2017
 5. Số lượng viên chức cần tuyển: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/05/2017
 6. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh thông báo kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức Dân số - Kế hoạch hóa gia đình như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2017
 8. Trường Cao đẳng nghề Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều kiện ...
  location
  Date
  16/05/2017
 9. Văn phòng UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Tin học – Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2017
 10. Ban Tổ chức Tỉnh ủy có Kế hoạch tuyển dụng công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc về công tác tại Ban Tổ chứ ...
  location
  Date
  03/05/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/02/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/01/2017
 16. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2017
 17. Tổng đội TNXP Xây dựng Kinh tế Quảng Bình thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 18. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Căn cứ Luật Dân quân ...
  location
  Date
  09/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 85 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2016