Quảng Bình

 1. Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Quảng Ninh về việc xét tuyển đặc cách viên chức tại các đơn vị sự nghiệp t ...
  location
  Date
  22/12/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/12/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 5. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tuyển dụng đặc cách viên chức sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 6. Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016: ...
  location
  Date
  29/11/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 63 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/11/2016
 8. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức sự nghiệp năm 2016 bao gồm các chức danh sau: ...
  location
  Date
  12/10/2016
 9. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2016
 10. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 cụ thể như sau ...
  location
  Date
  06/10/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 12. Trường Trung cấp luật Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 13. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại phòng ...
  location
  Date
  15/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2016
 15. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 ...
  location
  Date
  17/08/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 17. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016 để bố trí tại các khoa, phòng của đơn vị, cụ thể: ...
  location
  Date
  16/08/2016
 18. Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại ...
  location
  Date
  26/07/2016
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2016
 20. I.Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển ...
  location
  Date
  25/07/2016