Quảng Bình

 1. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng 05 viên chức sự nghiệp năm 2016 bao gồm các chức danh sau: ...
  location
  Date
  12/10/2016
 2. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/10/2016
 3. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Minh Hóa thông báo xét tuyển viên chức năm 2016 cụ thể như sau ...
  location
  Date
  06/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 5. Trường Trung cấp luật Đồng Hới thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  16/09/2016
 6. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại phòng ...
  location
  Date
  15/09/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/08/2016
 8. Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới: Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 ...
  location
  Date
  17/08/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 10. Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2016 để bố trí tại các khoa, phòng của đơn vị, cụ thể: ...
  location
  Date
  16/08/2016
 11. Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại ...
  location
  Date
  26/07/2016
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2016
 13. I.Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển ...
  location
  Date
  25/07/2016
 14. I. Căn cứ xây dựng kế hoạch: Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính ...
  location
  Date
  25/07/2016
 15. I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển d ...
  location
  Date
  25/07/2016
 16. Bệnh viện Y học cổ truyền Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2016 cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu xét tuyển: 03 chỉ tiêu bao ...
  location
  Date
  24/07/2016
 17. I.Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển ...
  location
  Date
  24/07/2016
 18. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng 04 viên chức sự nghiệp năm 2016, cụ thể: 1.Đối tượng: Người đăng ký xét ...
  location
  Date
  18/07/2016
 19. Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Sở Y tế Quảng Bìnhthông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016, cụ thể: 1.Kế hoạch số 102/KH-SKSS ...
  location
  Date
  18/07/2016
 20. Trung tâm Y tế dự phòng huyện Lệ Thủy, Quảng Bình tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2016 để bố trí làm việc tại các khoa, p ...
  location
  Date
  18/07/2016
6 / 9123456789