Quảng Bình

 1. ...
  location
  Date
  30/08/2015
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cần tuyển 12 công chức (gồm: 6 nam; 6 nữ) làm nghiệp vụ kiểm sát, công tác tại Viện kiểm sát nhân ...
  location
  Date
  15/08/2015
 3. Thực hiện Quyết định số 2180/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thu hút nhân tài tỉnh Quảng Bình năm 201 ...
  location
  Date
  13/08/2015
 4. [slideshare id=50873701&doc=1413kehoachxettuyendaccach-150724042148-lva1-app6891&type=d]   **Tệp đính kèm: Đơn đăng ký dự tuyển ...
  location
  Date
  24/07/2015
 5. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể như sau ...
  location
  Date
  22/07/2015
 6. Sở Xây dựng Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức sự nghiệp làm việc tại phòng Quy hoạch xây dựng 1, Viện Quy hoạch xây dựng Quảng Bình: 1. ...
  location
  Date
  09/06/2015
 7. UBND tỉnh Quảng Bình thông báo kê hoạch tuyển chọn công chức đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc năm 2015, cụ thể ...
  location
  Date
  21/05/2015
 8. [slideshare id=48390655&doc=635676252765714186673tbubnd-150520145533-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  20/05/2015
 9. Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015 như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 chỉ tiêu, bố trí làm việc tại bộ p ...
  location
  Date
  04/05/2015
 10. Sở Nội vụ Quảng Bình thông báo tuyển chọn cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức tiếp nhận không qua thi tuyển đối với sinh viên tốt ng ...
  location
  Date
  10/03/2015
 11. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức tự trang trải vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc sở như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2015
 12. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình cần tuyển 15 (mười lăm) công chức làm nghiệp vụ kiểm sát, công tác tại Viện kiểm sát nhân dân cấp ...
  location
  Date
  26/12/2014
 13. Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh tổ chức xét tuyển viên chức năm 2014 để bố trí tại các khoa, phòng của đơn vị. I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH: ...
  location
  Date
  04/12/2014
 14. **Tệp đính kèm: Tổng hợp vị trí việc làm ...
  location
  Date
  24/11/2014
 15. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tổ chức tuyển chọn viên chức năm 2014 để bố trí tại đơn vị. Cụ thể: 1. Đối t ...
  location
  Date
  11/11/2014
 16. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu cần tuyển 5 viên chức sự nghiệp năm 2014, bao gồm các chức danh sau: 1. Bác sỹ đa khoa: ...
  location
  Date
  11/11/2014
 17. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Khuyến cô ...
  location
  Date
  08/10/2014
 18. UBND huyện Tuyên Hoá thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT, viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường ...
  location
  Date
  29/09/2014
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở. Thời gian ...
  location
  Date
  26/09/2014
 20. Ban Quản lý Khu Kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cụ thể như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 biên chế sự nghiệp ...
  location
  Date
  22/08/2014
8 / 9123456789