Quảng Bình

 1. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cần tuyển dụng 180 viên chức giáo viên mầm non. Cụ thể như sau: Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký ...
  location
  Date
  09/07/2014
 2. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương thông công tác tổ chức cán bộ tại Thông báo số 666-TB/TU ngày 03/4/2 ...
  location
  Date
  08/07/2014
 3. Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc ...
  location
  Date
  27/06/2014
 4. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ. 1. Số lượng ...
  location
  Date
  25/06/2014
 5. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014, Sở Tài nguyê ...
  location
  Date
  20/06/2014
 6. ...
  location
  Date
  04/06/2014
 7. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển 02 viên chức sự nghiệp.  1. Tiêu chuẩn đối tượng cần tuyển dụng. – 01 viên chức, trình độ: Cử nhân, ...
  location
  Date
  20/05/2014
 8. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tuyển viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: - 02 viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 9. Trường Đại học Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều ...
  location
  Date
  28/04/2014
 10. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  14/02/2014
 11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng dụng 02 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Thư viện tỉnh Quảng Bình và ...
  location
  Date
  21/01/2014
 12. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về tuyển d ...
  location
  Date
  12/11/2013
9 / 9123456789