Quảng Bình

 1. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2014 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 1. Điều kiê ...
  location
  Date
  14/08/2014
 2. Hội Đông Y tỉnh cần tuyển 01 viên chức vào làm việc tại Văn phòng tỉnh hội, nội dung cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc xét tuyểnBảo đảm công ...
  location
  Date
  14/08/2014
 3. Thực hiện Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý vi ...
  location
  Date
  27/07/2014
 4. Căn cứ Thông báo số 02 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới về việc tuyển dụng viên chức làm việc ...
  location
  Date
  09/07/2014
 5. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cần tuyển dụng 180 viên chức giáo viên mầm non. Cụ thể như sau: Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký ...
  location
  Date
  09/07/2014
 6. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương thông công tác tổ chức cán bộ tại Thông báo số 666-TB/TU ngày 03/4/2 ...
  location
  Date
  08/07/2014
 7. Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc ...
  location
  Date
  27/06/2014
 8. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ. 1. Số lượng ...
  location
  Date
  25/06/2014
 9. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014, Sở Tài nguyê ...
  location
  Date
  20/06/2014
 10. ...
  location
  Date
  04/06/2014
 11. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển 02 viên chức sự nghiệp.  1. Tiêu chuẩn đối tượng cần tuyển dụng. – 01 viên chức, trình độ: Cử nhân, ...
  location
  Date
  20/05/2014
 12. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tuyển viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: - 02 viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 13. Trường Đại học Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều ...
  location
  Date
  28/04/2014
 14. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  14/02/2014
 15. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng dụng 02 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Thư viện tỉnh Quảng Bình và ...
  location
  Date
  21/01/2014
 16. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về tuyển d ...
  location
  Date
  12/11/2013
9 / 9123456789