Quảng Bình

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. ...
  location
  Date
  04/06/2014
 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển 02 viên chức sự nghiệp.  1. Tiêu chuẩn đối tượng cần tuyển dụng. – 01 viên chức, trình độ: Cử nhân, ...
  location
  Date
  20/05/2014
 3. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tuyển viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: - 02 viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 4. Trường Đại học Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều ...
  location
  Date
  28/04/2014
 5. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở như sau: 1. Số l ...
  location
  Date
  14/02/2014
 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng dụng 02 viên chức sự nghiệp vào làm việc tại Thư viện tỉnh Quảng Bình và ...
  location
  Date
  21/01/2014
 7. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2013 của UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình thông báo một số nội dung về tuyển d ...
  location
  Date
  12/11/2013
9 / 9123456789