Quảng Bình

 1. **Tệp đính kèm: Tổng hợp vị trí việc làm ...
  location
  Date
  24/11/2014
 2. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố Đồng Hới, Quảng Bình tổ chức tuyển chọn viên chức năm 2014 để bố trí tại đơn vị. Cụ thể: 1. Đối t ...
  location
  Date
  11/11/2014
 3. Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Quảng Bình có nhu cầu cần tuyển 5 viên chức sự nghiệp năm 2014, bao gồm các chức danh sau: 1. Bác sỹ đa khoa: ...
  location
  Date
  11/11/2014
 4. Sở Công Thương Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 làm việc tại Chi cục Quản lý thị trường và Trung tâm Khuyến cô ...
  location
  Date
  08/10/2014
 5. UBND huyện Tuyên Hoá thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp GD&ĐT, viên chức sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường ...
  location
  Date
  29/09/2014
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cho các cơ sở giáo dục công lập thuộc Sở. Thời gian ...
  location
  Date
  26/09/2014
 7. Ban Quản lý Khu Kinh tế thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014, cụ thể như sau: 1. Số lượng cần tuyển: 01 biên chế sự nghiệp ...
  location
  Date
  22/08/2014
 8. Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2014 làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 1. Điều kiê ...
  location
  Date
  14/08/2014
 9. Hội Đông Y tỉnh cần tuyển 01 viên chức vào làm việc tại Văn phòng tỉnh hội, nội dung cụ thể như sau: 1. Nguyên tắc xét tuyểnBảo đảm công ...
  location
  Date
  14/08/2014
 10. Thực hiện Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý vi ...
  location
  Date
  27/07/2014
 11. Căn cứ Thông báo số 02 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Đồng Hới về việc tuyển dụng viên chức làm việc ...
  location
  Date
  09/07/2014
 12. Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch cần tuyển dụng 180 viên chức giáo viên mầm non. Cụ thể như sau: Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký ...
  location
  Date
  09/07/2014
 13. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số chủ trương thông công tác tổ chức cán bộ tại Thông báo số 666-TB/TU ngày 03/4/2 ...
  location
  Date
  08/07/2014
 14. Sở Tài chính Quảng Bình Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 vào làm việc tại Trung tâm Tin học và Dịch vụ Tài chính công thuộc ...
  location
  Date
  27/06/2014
 15. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình cần tuyển dụng 01 viên chức vào làm việc tại phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ. 1. Số lượng ...
  location
  Date
  25/06/2014
 16. Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2014, Sở Tài nguyê ...
  location
  Date
  20/06/2014
 17. ...
  location
  Date
  04/06/2014
 18. Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyển 02 viên chức sự nghiệp.  1. Tiêu chuẩn đối tượng cần tuyển dụng. – 01 viên chức, trình độ: Cử nhân, ...
  location
  Date
  20/05/2014
 19. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình cần tuyển viên chức sự nghiệp để bố trí làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, cụ thể: - 02 viên chức ...
  location
  Date
  29/04/2014
 20. Trường Đại học Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2014 cho một số vị trí việc làm, cụ thể như sau: 1. Điều ...
  location
  Date
  28/04/2014