Trang chủ

Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2019
 2. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 4. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau: I. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều kiện chung) ...
  location
  Date
  08/04/2019
 5. UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  07/12/2018
 6. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tuyển dụng 02 viên chức ...
  location
  Date
  16/11/2018
 7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2018 ...
  location
  Date
  28/06/2018
 10. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 12. UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức ...
  location
  Date
  04/05/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 197 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2018
 14. Số lượng: 25 giáo viên ...
  location
  Date
  25/01/2018
 15. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí như sau: ...
  location
  Date
  24/01/2018
 16. Chỉ tiêu xét tuyển 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 604 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 18. Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tạp vụ, cấp dưỡng năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/11/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2017
 20. Nhu cầu tuyển dụng: 1191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2017
1 / 41234