Quảng Nam

 1. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
 2. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam tiếp tục thu nhận hồ sơ tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/04/2020
 3. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng là 340 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/03/2020
 5. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/03/2020
 7. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  03/03/2020
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 Chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 9. UBND huyện Quế Sơn, Quảng Nam tuyển giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  03/03/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/03/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2020
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/03/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2020
 16. UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam tuyển dụng giáo viên năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 17. Số lượng: 21 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/12/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 65 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 21. Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau: I. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển (Điều kiện chung) ...
  location
  Date
  08/04/2019
 22. UBND huyện Nông Sơn, Quảng Nam tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  07/12/2018
 23. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tuyển dụng 02 viên chức ...
  location
  Date
  16/11/2018
 24. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 25. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 26. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tuyển dụng công chức loại D năm 2018 ...
  location
  Date
  28/06/2018
 27. Cảng vụ Hàng không miền Trung thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
 29. UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam thông báo tiếp nhận viên chức ...
  location
  Date
  04/05/2018
 30. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 197 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2018
1 / 41234