Quảng Nam

 1. Chỉ tiêu xét tuyển 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 604 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 3. Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tạp vụ, cấp dưỡng năm học 2017 – 2018 như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/11/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2017
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 1191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2017
 6. Trường Cao đẳng nghề Quảng Nam có nhu cầu cần tuyển 01 nhân viên Kế toán. ...
  location
  Date
  12/10/2017
 7. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Nam tổ chức tuyển dụng công chức loại D vào làm việc tại Chi nhánh; Cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2017
 8. UBND xã Cẩm Thanh, TP.Hội An tuyển dụng hợp đồng lao động như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1714 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 11. Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 12. Văn phòng HĐND và UBND huyện Hiệp Đức, Quảng Nam tuyển dụng lao động như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 13. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung cần tuyển dụng 02 viên chức như sau: ...
  location
  Date
  06/07/2017
 14. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam tuyển giảng viên giảng dạy ngành Bảo trì và sửa chữa ô tô như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/05/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/04/2017
 17. Trung tâm phát triển các khu, cụm CN & TM, DV Tp.Tam Kỳ, Quảng Nam có nhu cầu tuyển dụng nhân viên tham gia Đội cứu nạn, cứu hộ tại bãi tắm ...
  location
  Date
  31/03/2017
 18. Căn cứ nhu cầu sử dụng lao động của nhà trường, Trường Đại học Quảng Nam thông báo tuyển dụng giảng viên, chuyên viên, giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  03/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 1193 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 110 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2016
 22. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Sở Nội vụ năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  15/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2016
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2016
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2016
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 363 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2016
 27. Thực hiện Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức, viê ...
  location
  Date
  10/06/2016
 28. ...
  location
  Date
  19/05/2016
 29. Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-SNV ngày 22/4/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam quyết định phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc ...
  location
  Date
  16/05/2016
 30. ...
  location
  Date
  12/05/2016
1 / 3123