Quảng Ninh

 1. Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả tuyển dụng năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/05/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2016
 3. UBND tỉnh Quảng Ninh thông báo bổ sung thông tin tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  09/11/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 205 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/11/2016
 5. Bệnh viện Đa khoa khu vực Cẩm Phả trân trọng thông báo tuyển dụng vị trí nhân sự như sau ...
  location
  Date
  14/10/2016
 6. Trường Đại học Hạ Long thông báo về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm 2016 như sau: I. Xét tuyển đặc cách viên chức thuộc diện ngườ ...
  location
  Date
  01/10/2016
 7. UBND TP. Móng Cái, Quảng Ninh thông báo tuyển dụng bổ sung công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  28/09/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2016
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 10. Chi cục Kiểm lâm vùng I thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  06/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/09/2016
 12. Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn Quảng Ninh trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh được thành lập theo Quyết định 1177/QĐ-LĐT ...
  location
  Date
  09/06/2016
 13. ...
  location
  Date
  22/03/2016
 14. Nguồn tin: Báo Quảng Ninh ...
  location
  Date
  22/02/2016
 15. **Tệp đính kèm: Biểu nhu cầu tuyển dụng  ...
  location
  Date
  11/12/2015
 16. Ngày 03/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 7444/KH-UBND về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh. Theo ...
  location
  Date
  05/12/2015
 17. Căn cứ Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu thực tế, Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển gi ...
  location
  Date
  07/06/2015
 18. [slideshare id=46795774&doc=tb-01-150408215542-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  09/04/2015
 19. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ c ...
  location
  Date
  08/04/2015
 20. Ban quản lý vịnh Hạ Long tổ chức thi tuyển chức danh : Phó trưởng phòng quản lý môi trường Phó trưởng phòng quản lý dự án ...
  location
  Date
  12/03/2015
2 / 3123