Quảng Ninh

 1. Ngày 03/12, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch số 7444/KH-UBND về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính của tỉnh. Theo ...
  location
  Date
  05/12/2015
 2. Căn cứ Quyết định số 3427/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh và nhu cầu thực tế, Trường Đại học Hạ Long thông báo tuyển gi ...
  location
  Date
  07/06/2015
 3. [slideshare id=46795774&doc=tb-01-150408215542-conversion-gate01&type=d] ...
  location
  Date
  09/04/2015
 4. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Giáo dục, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ c ...
  location
  Date
  08/04/2015
 5. Ban quản lý vịnh Hạ Long tổ chức thi tuyển chức danh : Phó trưởng phòng quản lý môi trường Phó trưởng phòng quản lý dự án ...
  location
  Date
  12/03/2015
 6. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được Tổng cục Thi hành án dân sự giao, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh thông báo tổ chức thi tuyển công ch ...
  location
  Date
  10/03/2015
 7. Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, căn cứ yêu cầu công tác cán bộ, ...
  location
  Date
  09/03/2015
 8. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức thi ...
  location
  Date
  14/02/2015
 9. [slideshare id=44056950&doc=r-150129213515-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  30/01/2015
 10. Căn cứ Quy chế thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 1190-QĐ/TU, ngày 19/9/2013 của Ban Thường vụ ...
  location
  Date
  15/12/2014
 11. [slideshare id=41930700&doc=kh11-141123204712-conversion-gate02&type=d] ...
  location
  Date
  24/11/2014
 12. Căn cứ Công văn số 553/KL-VP ngày 27/10/2014 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2014; Căn cứ chỉ tiêu biên chế ...
  location
  Date
  31/10/2014
 13. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức thi ...
  location
  Date
  23/10/2014
 14. Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường Đại học Hạ Long; “Điều lệ trường đại ...
  location
  Date
  21/10/2014
 15.  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/09/2014
 16. Dự án “Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II” (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệ ...
 17. Thực hiện chương trình công tác năm 2014 và Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 823-QĐ ...
  location
  Date
  05/08/2014
 18. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 19. Căn cứ Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18/3/2014 về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai ...
  location
  Date
  02/07/2014
 20. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: I. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu 1.  Chức danh Giảng v ...
  location
  Date
  09/06/2014
3 / 41234