Quảng Ninh

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. ...
  location
  Date
  24/11/2014
 2. Căn cứ Công văn số 553/KL-VP ngày 27/10/2014 của Cục Kiểm lâm về việc hướng dẫn xét tuyển viên chức năm 2014; Căn cứ chỉ tiêu biên chế ...
  location
  Date
  31/10/2014
 3. Để tiếp tục đổi mới quy trình và nâng cao chất lượng bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy Móng Cái tổ chức thi ...
  location
  Date
  23/10/2014
 4. Căn cứ Quyết định số 1869/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Trường Đại học Hạ Long; “Điều lệ trường đại ...
  location
  Date
  21/10/2014
 5.  Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế Quảng Ninh. Bệnh viện thông báo nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/09/2014
 6. Dự án “Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II” (FORMIS II) thuộc Tổng cục Lâm nghiệ ...
 7. Thực hiện chương trình công tác năm 2014 và Quy chế thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 823-QĐ ...
  location
  Date
  05/08/2014
 8. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 9. Căn cứ Thông báo số 890/TB-BNV ngày 18/3/2014 về việc tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai ...
  location
  Date
  02/07/2014
 10. Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 như sau: I. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu 1.  Chức danh Giảng v ...
  location
  Date
  09/06/2014
 11. Nhận được công văn số: 43/CV-VKSQN của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc hỗ trợ trong công tác tuyển dụng công chức kiểm sát ...
  location
  Date
  04/06/2013
 12. Tổ chức xét tuyển công chức (diện xét tuyển theo trình độ, diện xét tuyển theo địa bàn) và tổ chức kiểm tra sát hạch đối với diện hợp ...
  location
  Date
  12/12/2012
3 / 3123