Trang chủ

Quảng Trị

 1. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị hướng dẫn nộp hồ sơ và lệ phí thi tuyển công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  18/01/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/01/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/01/2020
 4. Bệnh viện Mắt Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/12/2019
 5. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/12/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/12/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2019
 8. Số lượng tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/12/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/12/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/11/2019
 11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng lao động năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2019
 14. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2019
 15. UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 17. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 1 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2019
1 / 9123456789