Trang chủ

Quảng Trị

 1. Chỉ tiêu cần tuyển: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/08/2019
 7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2019
 8. Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức y tế năm 2018 (bổ sung) ...
  location
  Date
  07/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/07/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Tạp chí Cửa Việt tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/07/2019
 13. Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2018 (bổ sung) ...
  location
  Date
  09/07/2019
 14. Trung tâm Phục vụ Đối ngoại Quảng Trị thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/07/2019
 15. Dự án MAG Quảng Trị thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/07/2019
 16. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị tuyển dụng theo chính sách thu hút ...
  location
  Date
  19/06/2019
 17. Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong, Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  12/06/2019
 18. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 19. Dự án MAG Quảng Trị thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/05/2019
 20. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/05/2019
 21. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  17/05/2019
1 / 812345678