Trang chủ

Quảng Trị

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người. ...
  location
  Date
  03/04/2018
 3. Trường Chính trị Lê Duẩn thông báo tuyển dụng giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào theo quy trình xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2018
 4. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng 01 viên chức biên tập viên kiêm phát thanh viên tiếng Bru - Vân Kiều ...
  location
  Date
  02/03/2018
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2018
 6. Số lượng và chức danh thi tuyển công chức: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 7. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng 01 viên chức, chức danh Kế toán, như sa ...
  location
  Date
  07/02/2018
 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2018
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cần tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ...
  location
  Date
  19/01/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2018
 14. Theo Thông báo, Trung tâm Y học dự phòng tỉnh cần tuyển 05 chỉ tiêu sự nghiệp Y tế ...
  location
  Date
  09/01/2018
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2018
1 / 6123456