Quảng Trị

 1. Dự án MAG Quảng Trị thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/05/2019
 2. Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  20/05/2019
 3. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  17/05/2019
 4. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 5. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/05/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/04/2019
 7. UBND huyện đảo Cồn Cỏ, Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  27/03/2019
 8. Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2019
 9. UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2019
 10. Sở Y tế Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  23/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/03/2019
 14. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng cần tuyển dụng 7 viên chức vào làm việc tại Trung tâm và trạm y tế xã, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2019
 15. Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/03/2019
 16. Trung tâm Mắt tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  11/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/03/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 14 người ...
  location
  Date
  26/02/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2019
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo tuyển giáo viên Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn như sau: 1. Số lượng cần tuyển 02 Giáo viên, gồm ...
  location
  Date
  18/02/2019
 22. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị thông báo xét tuyển giáo viên cho các đơn vị trực thuộc Sở như sau: 1. Số lượng cần tuyển 12 giáo viên, ...
  location
  Date
  13/02/2019
1 / 71234567