Trang chủ

Quảng Trị

 1. UBND thị xã Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục như sau: ...
  location
  Date
  17/01/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/01/2019
 3. Trung tâm quản lý bến xe khách Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  04/01/2019
 4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/12/2018
 5. UBND huyện Triệu Phong thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 6. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  22/11/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2018
 9. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 11. UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2018
 12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/08/2018
 13. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  10/08/2018
 14. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2018
 16. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng 1 viên chức: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 17. Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  04/06/2018
 18. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/05/2018
 19. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người. ...
  location
  Date
  03/04/2018
1 / 6123456