Quảng Trị

 1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị cần tuyển viên chức làm việc tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở ...
  location
  Date
  19/01/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2018
 6. Theo Thông báo, Trung tâm Y học dự phòng tỉnh cần tuyển 05 chỉ tiêu sự nghiệp Y tế ...
  location
  Date
  09/01/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2018
 8. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017: ...
  location
  Date
  05/01/2018
 9. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việc: Bác sĩ đa khoa: 1 người. C ...
  location
  Date
  04/01/2018
 10. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng trị tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việ ...
  location
  Date
  04/01/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 13. Thực hiện Công văn số: 692/SNV – CCVC ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghi ...
  location
  Date
  20/12/2017
 14. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2017
 15. Hiện nay, Trung tâm đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm, hợp đồng làm việc cho các vị trí sau: ...
  location
  Date
  24/11/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 18. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xét tuyển 3 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp ...
  location
  Date
  06/11/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 20. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2017
 21. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 10 công chức để bố trí cho các vị trí việc làm sau đây: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2017
 23. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2017
 24. Số lượng cần tuyển: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 26. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức loại D (Nhân viên kiểm ngân) như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 27. Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 28. Chỉ tiêu cần tuyển: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2017
 29.  Trường THPT Đông Hà, Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức đợt 2-2016, cụ thể như sau: (Trích yếu : Trường THPT Đông Hà ) 1. Số lượng: 2 ...
  location
  Date
  25/01/2017
 30. Sở GD&ĐT Quảng Trị thông báo xét tuyển viên chức giáo viên, nhân viên các đơn vị trực thuộc Sở. Theo đó, số lượng cần tuyển gồm 4 gi ...
  location
  Date
  09/01/2017
1 / 3123