Quảng Trị

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/11/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/09/2018
 3. UBND huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2018
 5. UBND thành phố Đông Hà thông báo xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2018
 6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/08/2018
 7. UBND TP.Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  10/08/2018
 8. VOV tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2018
 10. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng 1 viên chức: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 11. Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  04/06/2018
 12. UBND huyện Cam Lộ, Quảng Trị tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  28/05/2018
 13. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  13/04/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 người. ...
  location
  Date
  03/04/2018
 15. Trường Chính trị Lê Duẩn thông báo tuyển dụng giảng viên, phiên dịch viên tiếng Lào theo quy trình xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  05/03/2018
 16. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng 01 viên chức biên tập viên kiêm phát thanh viên tiếng Bru - Vân Kiều ...
  location
  Date
  02/03/2018
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/03/2018
 18. Số lượng và chức danh thi tuyển công chức: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/02/2018
 19. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị tuyển dụng 01 viên chức, chức danh Kế toán, như sa ...
  location
  Date
  07/02/2018
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức hưởng lương từ nguồn thu như sau: ...
  location
  Date
  30/01/2018
1 / 512345