Trang chủ

Quảng Trị

 1. Sở Y tế tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2019
 2. UBND thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/11/2019
 4. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2019
 5. Trung tâm Y tế huyện Gio Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 1 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/10/2019
 8. Về số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/10/2019
 9. Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà, Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2019
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quảng Trị tuyển viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/09/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 12. Chỉ tiêu cần tuyển: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/09/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/09/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/09/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/08/2019
 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/08/2019
 18. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2019
 19. Trung tâm Y tế huyện Đakrông, Quảng Trị gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự tuyển viên chức y tế năm 2018 (bổ sung) ...
  location
  Date
  07/08/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2019
1 / 812345678