Quảng Trị

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/01/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 62 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2018
 5. Theo Thông báo, Trung tâm Y học dự phòng tỉnh cần tuyển 05 chỉ tiêu sự nghiệp Y tế ...
  location
  Date
  09/01/2018
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/01/2018
 7. Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017: ...
  location
  Date
  05/01/2018
 8. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việc: Bác sĩ đa khoa: 1 người. C ...
  location
  Date
  04/01/2018
 9. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng trị tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việ ...
  location
  Date
  04/01/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 12. Thực hiện Công văn số: 692/SNV – CCVC ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghi ...
  location
  Date
  20/12/2017
 13. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2017
 14. Hiện nay, Trung tâm đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm, hợp đồng làm việc cho các vị trí sau: ...
  location
  Date
  24/11/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 17. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xét tuyển 3 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp ...
  location
  Date
  06/11/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 19. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2017
 20. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 10 công chức để bố trí cho các vị trí việc làm sau đây: ...
  location
  Date
  16/10/2017
2 / 512345