Quảng Trị

 1. Trung tâm Y tế thị xã Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2018, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việc: Bác sĩ đa khoa: 1 người. C ...
  location
  Date
  04/01/2018
 2. Trung tâm Y tế huyện Hải Lăng, Quảng trị tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: I/ Về số lượng, vị trí làm việ ...
  location
  Date
  04/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/01/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2017
 5. Thực hiện Công văn số: 692/SNV – CCVC ngày 01/11/2017 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghi ...
  location
  Date
  20/12/2017
 6. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển: 79 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/12/2017
 7. Hiện nay, Trung tâm đang tìm kiếm ứng viên có kinh nghiệm, hợp đồng làm việc cho các vị trí sau: ...
  location
  Date
  24/11/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xét tuyển 3 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị sự nghiệp ...
  location
  Date
  06/11/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 12. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2017
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị cần tuyển 10 công chức để bố trí cho các vị trí việc làm sau đây: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/10/2017
 15. Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2017
 16. Số lượng cần tuyển: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 105 chỉ tiêu ...
 18. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Quảng Trị tuyển dụng công chức loại D (Nhân viên kiểm ngân) như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 19. Sở Giao thông vận tải Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 20. Chỉ tiêu cần tuyển: 84 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2017
2 / 512345