Quảng Trị

 1. Sở Tư Pháp Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Số lượng, chức danh yêu cầu trình độ ngạch cần tuyển : 02 c ...
  location
  Date
  11/07/2015
 2. Căn cứ Quyết định số 1618-QĐ/TU ngày 27/02/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “phê duyệt Đề án tạo nguồn cán bộ, công chức ở cấp xã”, B ...
  location
  Date
  01/06/2015
 3. Căn cứ Công văn số 532/SNV-CCVC ngày 02 tháng 10 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự ngh ...
  location
  Date
  04/04/2015
 4. Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải, Quảng Trị tổ chức xét tuyển 7 viên chức vào làm việc tại bệnh viện ...
  location
  Date
  11/02/2015
 5. Ban quản lý dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học Tiểu vùng Mê Công mở rộng giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (viết tắt là BCC) xin thông báo: ...
  location
  Date
  04/02/2015
 6. ...
  location
  Date
  12/01/2015
 7. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị thông báo tuyển dụn ...
  location
  Date
  04/11/2014
 8. Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu h ...
  location
  Date
  01/10/2014
 9. Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc năm 2014, cụ thể như sau: I. Các ...
  location
  Date
  01/10/2014
 10. ...
  location
  Date
  10/09/2014
 11. Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2014 làm việc tại Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, đơn vị sự nghiệp công ...
  location
  Date
  08/09/2014
 12. Thực hiện Quyết định số 1783/QĐ-UBND ngày 26/8/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức theo chính sách thu h ...
  location
  Date
  06/09/2014
 13. Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị cần tuyển 02 viên chức sự nghiệp giáo dục như sau: 1/ 01 Giảng viên Mầm non: Tốt nghiệp Đại học Mầm no ...
  location
  Date
  27/08/2014
 14. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán ...
  location
  Date
  15/08/2014
 15. Trường Cao Đẳng Sư Phạm Quảng Trị cần tuyển 02 viên chức sự nghiệp giáo dục như sau: 1/ 01 Giảng viên Mầm non: Tốt nghiệp Thạc sĩ Mầm non ...
  location
  Date
  03/08/2014
 16. Căn cứ Kế hoạch số 2020/KH-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai thực hiện Đề án thí điểm ...
  location
  Date
  14/07/2014
 17. Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công ...
  location
  Date
  21/06/2014
 18. Sở Tư pháp Quảng Trị cần tuyển một số vị trí như sau :  ...
  location
  Date
  13/06/2014
 19. Căn cứ Công văn số 250/SNV-TCCC ngày 15/7/2013 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức sự nghiệp Y tế (k ...
  location
  Date
  06/01/2014
 20. Căn cứ Quy định số 10-QĐ/TU ngày 1/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ ...
  location
  Date
  09/10/2013
3 / 3123