Trang chủ

Tây Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 4. Số lượng công chức cần tuyển dụng là 88 người ...
  location
  Date
  20/08/2018
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 440 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2016
 9. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 như sau: Số lượng: 05 người. Tiêu chuẩn, điều kiện: Tốt nghiệp ...
  location
  Date
  15/08/2016
 10. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời phải từ đ ...
  location
  Date
  21/03/2016
 11. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời ...
  location
  Date
  21/03/2016
 12. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 13. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 14. Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo số 1648/TB-SGDĐT về xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, gi ...
  location
  Date
  21/08/2015
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2015: Số lượng: 8 người. Tiêu chuẩn: Đại học Luật (hệ chính quy) ...
  location
  Date
  16/04/2015
 16. Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử Cách mạng miền Nam tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng 06 viên chức sự nghiệp năm 2015 như sau: –      ...
  location
  Date
  13/01/2015
 17. Cục thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức thi tuyển công chức cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh. Số lượng và điều kiện tuyển ...
  location
  Date
  05/01/2015
 18. [slideshare id=41932815&doc=thituyencongchuc2014-141123223138-conversion-gate01&type=d] **Tệp đính kèm: Quyết định phê duyệt kế hoạch thi tuyển công ch ...
  location
  Date
  24/11/2014
 19. Do nhu cầu công tác, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức tuyển dụng cán bộ vào làm việc tại cơ quan Tỉnh đoàn: 1. Số lượng cần tuyển: 03 người Ưu ...
  location
  Date
  18/11/2014
 20. Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cần tuyển nhân viên công tác tại Trạm cân KTTTX Lưu động có trình độ chuyên môn sau: 1. Nhân viên ...
  location
  Date
  13/10/2014
1 / 212