Trang chủ

Tây Ninh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 61 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/07/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 giáo viên ...
  location
  Date
  24/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2018
 9. Số lượng công chức cần tuyển dụng là 88 người ...
  location
  Date
  20/08/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 95 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 440 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2016
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2016
 14. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 như sau: Số lượng: 05 người. Tiêu chuẩn, điều kiện: Tốt nghiệp ...
  location
  Date
  15/08/2016
 15. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Xa Mát thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời phải từ đ ...
  location
  Date
  21/03/2016
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Ban Quản lý cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1.Điều kiện xét tuyển: -Tuổi đời ...
  location
  Date
  21/03/2016
 18. Căn cứ Kế hoạch số 9551/KH-BNN-TCCB ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kế hoạch xét tuyển công chức, Bộ thông báo ...
 19. ...
  location
  Date
  19/09/2015
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh thông báo số 1648/TB-SGDĐT về xét tuyển giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, gi ...
  location
  Date
  21/08/2015
 21. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyển dụng công chức đợt 1 năm 2015: Số lượng: 8 người. Tiêu chuẩn: Đại học Luật (hệ chính quy) ...
  location
  Date
  16/04/2015
1 / 212