Thái Bình

 1. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 2. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 8. Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2018
 9. Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở. ...
  location
  Date
  08/01/2018
 10. Nguồn tin: thaibinh.gov.vn ...
  location
  Date
  20/12/2017
 11. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 14. Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức ...
  location
  Date
  05/07/2017
 16. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 17. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 18. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 19. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 20. Căn cứ nhu cầu giảng viên năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
1 / 41234