Trang chủ

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 4. Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2018
 5. Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở. ...
  location
  Date
  08/01/2018
 6. Nguồn tin: thaibinh.gov.vn ...
  location
  Date
  20/12/2017
 7. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 8. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 10. Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức ...
  location
  Date
  05/07/2017
 12. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 13. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 14. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 15. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
1 / 512345