Trang chủ

Thái Bình

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Đài Phát thanh – truyền hình Thái Bình tuyển dụng Biên tập viên dẫn chương trình truyền hình, cụ thể như sau: Yêu cầu:  Nam, Nữ. Tuổi không ...
  location
  Date
  20/07/2019
 3. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 4. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 5. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 7. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 11. Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2018
 12. Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở. ...
  location
  Date
  08/01/2018
 13. Nguồn tin: thaibinh.gov.vn ...
  location
  Date
  20/12/2017
 14. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 15. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 18. Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức ...
  location
  Date
  05/07/2017
 20. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 21. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
1 / 41234