Thái Bình

 1. Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Bình tuyển Kỹ thuật thiết kế đồ họa và âm thanh ánh sáng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  28/02/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu ...
 3. Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 6. Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  09/12/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/10/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 10. Đài Phát thanh – truyền hình Thái Bình tuyển dụng Biên tập viên dẫn chương trình truyền hình, cụ thể như sau: Yêu cầu:  Nam, Nữ. Tuổi không ...
  location
  Date
  20/07/2019
 11. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 12. UBND huyện Tiền Hải, Thái Bình tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 13. Sở Thông tin và Truyền thông Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 15. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 77 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/03/2018
 19. Báo Thái Bình tuyển Biên tập viên kiêm dẫn chương trình truyền hình như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2018
 20. Sở GD&ĐT Thái Bình thông báo nhu cầu tuyển công chức làm việc tại Văn phòng Sở. ...
  location
  Date
  08/01/2018
 21. Nguồn tin: thaibinh.gov.vn ...
  location
  Date
  20/12/2017
 22. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 23. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 24. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 25. Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức ...
  location
  Date
  05/07/2017
 27. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 28. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 29. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 30. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
1 / 3123