Thái Bình

 1. Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực II tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2017 cụ thể như sau: ...
 2. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình tuyển dụng công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  17/10/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 4. Đoàn Cải lương Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 154 viên chức ...
  location
  Date
  05/07/2017
 6. Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/06/2017
 7. Bảo tàng tỉnh Thái Bình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 8. Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh Thái Bình tuyển dụng viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình cần tuyển: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 9. Trường Đại học Y Dược Thái Bình tuyển dụng viên chức chức danh giảng viên như sau: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 10. Căn cứ nhu cầu giảng viên năm học 2017-2018, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo tuyển dụng giảng viên cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/05/2017
 11. Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình tuyển dụng 05 hợp đồng lao động năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  26/04/2017
 12. Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình như sau: ...
  location
  Date
  14/03/2017
 13. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau ...
  location
  Date
  07/12/2016
 14. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thông báo tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý như sau: ...
  location
  Date
  01/12/2016
 15. Sở Công Thương Thái Bình tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình: ...
  location
  Date
  01/12/2016
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2016
 18. Viện KSND tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  21/09/2016
 19. Chi tiết thông báo tuyển dụng vui lòng xem tại: Sở Y tế tỉnh Thái Bình thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 Nguồn tin: soyte.thaibinh.gov.vn &nb ...
  location
  Date
  08/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2016
 21. Thông báo tuyển chọn các chức vụ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý tháng 8 năm 2016 ...
  location
  Date
  29/08/2016
 22. ...
  location
  Date
  06/06/2016
 23. ...
  location
  Date
  25/05/2016
 24. ...
  location
  Date
  11/04/2016
 25. ...
  location
  Date
  12/03/2016
 26. Đài Phát thanh – truyền hình Thái Bình cần tuyển Biên tập viên dẫn chương trình, cụ thể như sau: Yêu cầu: Nam, Nữ. Tuổi không quá 25; Tốt ngh ...
  location
  Date
  29/01/2016
 27. ...
  location
  Date
  05/01/2016
 28. ...
  location
  Date
  24/11/2015
 29. Căn cứ Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số 697-QĐ/HU, ngày 02/7/2014 của Ban ...
  location
  Date
  15/10/2015
 30. Căn cứ Quy chế tuyển chọn cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (ban hành kèm theo Quyết định số 697-QĐ/HU, ngày 02/7/2014 của Ban ...
  location
  Date
  09/09/2015
1 / 212