Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc như sau ...
  location
  Date
  25/08/2016
 2. Để tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, tận tụy ...
  location
  Date
  17/08/2016
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2016
 4. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: * Tiêu chuẩn: – Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ...
  location
  Date
  04/08/2016
 5. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2016
 6. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh làm việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến, cụ thể n ...
  location
  Date
  28/06/2016
 7. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại khối Trung tâm và khối Xã, phường theo vị trí làm việc ...
  location
  Date
  16/06/2016
 8. Nguồn tin: truong1bqp.edu.vn ...
  location
  Date
  10/06/2016
 9. Nguồn tin: itctnu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/06/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2016
 11. ...
  location
  Date
  29/05/2016
 12. Bệnh viện C Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện C cụ thể như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Nội dung x ...
  location
  Date
  19/05/2016
 13. ...
  location
  Date
  18/02/2016
 14. ...
  location
  Date
  20/01/2016
 15. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học năm 201 ...
  location
  Date
  03/01/2016
 16. ...
  location
  Date
  10/12/2015
 17. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 18. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thủy sản, cụ thể như sau: Chỉ ...
  location
  Date
  22/10/2015
 19. Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y-Dược thông báo một số nội dung sau: 1. Điều k ...
  location
  Date
  20/10/2015
 20. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật ...
  location
  Date
  15/09/2015
 21. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Date
  03/09/2015
 22. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung như sau: – 01 Cử nhân ...
  location
  Date
  02/09/2015
 23. ...
  location
  Date
  13/08/2015
 24. Trường Đại học Y-Dược, Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2015, cụ thể như sau: I. Số lượng, vị trí ...
  location
  Date
  25/07/2015
 25. ...
  location
  Date
  22/07/2015
 26. Trường cao đẳng Y tế Thái Nguyên thông báo tuyển 44 viên chức năm 2015 – đợt 1, cụ thể như sau: Ngày đăng tuyển: 14/07/2015 Ngày hết hạn: ...
  location
  Date
  17/07/2015
 27. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) – Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng vị trí cán bộ với thông tin c ...
  location
  Date
  17/07/2015
 28. ...
  location
  Date
  08/07/2015
 29. Thực hiện Công văn số 1025/ĐHTN ngày 26/5/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu biên chế năm 2015, ...
  location
  Date
  29/06/2015
 30. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khoẻ tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức năm 2015 - Tổng số 01 biên chế. – Trình độ ...
  location
  Date
  25/06/2015
2 / 41234