Thái Nguyên

 1. TT Đào tạo và Phát triển Quốc Tế ITC - Trường Đại học Nông lâm thông báo tuyển dụng cán bộ chương trình Nhật Bản như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 3. Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2016
 4. VKSND tỉnh Thái Nguyên: Thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 5. Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ tập huấn cho nông dân ...
  location
  Date
  08/09/2016
 6. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
 8. Trường Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc như sau ...
  location
  Date
  25/08/2016
 9. Để tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, tận tụy ...
  location
  Date
  17/08/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2016
 11. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: * Tiêu chuẩn: – Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ...
  location
  Date
  04/08/2016
 12. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2016
 13. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh làm việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến, cụ thể n ...
  location
  Date
  28/06/2016
 14. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại khối Trung tâm và khối Xã, phường theo vị trí làm việc ...
  location
  Date
  16/06/2016
 15. Nguồn tin: truong1bqp.edu.vn ...
  location
  Date
  10/06/2016
 16. Nguồn tin: itctnu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/06/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2016
 18. ...
  location
  Date
  29/05/2016
 19. Bệnh viện C Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện C cụ thể như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Nội dung x ...
  location
  Date
  19/05/2016
 20. ...
  location
  Date
  18/02/2016
 21. ...
  location
  Date
  20/01/2016
 22. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học năm 201 ...
  location
  Date
  03/01/2016
 23. ...
  location
  Date
  10/12/2015
 24. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 25. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thủy sản, cụ thể như sau: Chỉ ...
  location
  Date
  22/10/2015
 26. Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y-Dược thông báo một số nội dung sau: 1. Điều k ...
  location
  Date
  20/10/2015
 27. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật ...
  location
  Date
  15/09/2015
 28. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Date
  03/09/2015
 29. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung như sau: – 01 Cử nhân ...
  location
  Date
  02/09/2015
 30. ...
  location
  Date
  13/08/2015
2 / 41234