Thái Nguyên

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/06/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/06/2017
 4. Nguồn tin: forum.tnut.edu.vn ...
  location
  Date
  17/05/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 400 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/04/2017
 6. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - ĐH Nông Lâm Thái Nguyên tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  26/04/2017
 7. Trung tâm Đào Tạo và Phát Triển Quốc Tế (ITC) - Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thông báo tuyển dụng giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc, thôn ...
  location
  Date
  18/04/2017
 8. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm thông báo tuyển dụng cán bộ làm cho Chương trình Thực tập nghề Isr ...
  location
  Date
  11/04/2017
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/04/2017
 10. TT Đào tạo và Phát triển Quốc tế - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ như sau: ...
  location
  Date
  23/02/2017
 11. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên cần tuyển công chức năm 2016 cụ thể như sau : ...
  location
  Date
  07/12/2016
 12. Trung tâm Đào tạo và Phát triển Quốc tế (ITC) - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giáo viên giảng dạy cho Chương trìn ...
  location
  Date
  29/11/2016
 13. TT Đào tạo và Phát triển Quốc Tế ITC - Trường Đại học Nông lâm thông báo tuyển dụng cán bộ chương trình Nhật Bản như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 15. Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2016
 16. VKSND tỉnh Thái Nguyên: Thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 17. Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ tập huấn cho nông dân ...
  location
  Date
  08/09/2016
 18. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/08/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
 20. Trường Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc như sau ...
  location
  Date
  25/08/2016
2 / 6123456