Thái Nguyên

 1. Để tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, tận tụy ...
  location
  Date
  17/08/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2016
 3. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: * Tiêu chuẩn: – Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ...
  location
  Date
  04/08/2016
 4. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2016
 5. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh làm việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến, cụ thể n ...
  location
  Date
  28/06/2016
 6. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại khối Trung tâm và khối Xã, phường theo vị trí làm việc ...
  location
  Date
  16/06/2016
 7. Nguồn tin: truong1bqp.edu.vn ...
  location
  Date
  10/06/2016
 8. Nguồn tin: itctnu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/06/2016
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2016
 10. ...
  location
  Date
  29/05/2016
 11. Bệnh viện C Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện C cụ thể như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Nội dung x ...
  location
  Date
  19/05/2016
 12. ...
  location
  Date
  18/02/2016
 13. ...
  location
  Date
  20/01/2016
 14. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học năm 201 ...
  location
  Date
  03/01/2016
 15. ...
  location
  Date
  10/12/2015
 16. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thủy sản, cụ thể như sau: Chỉ ...
  location
  Date
  22/10/2015
 18. Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y-Dược thông báo một số nội dung sau: 1. Điều k ...
  location
  Date
  20/10/2015
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật ...
  location
  Date
  15/09/2015
 20. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Date
  03/09/2015
3 / 6123456