Thái Nguyên

 1. TT Đào tạo và Phát triển Quốc Tế ITC - Trường Đại học Nông lâm thông báo tuyển dụng cán bộ chương trình Nhật Bản như sau: ...
  location
  Date
  25/11/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2016
 3. Trường Đại học Nông Lâm cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Nông học, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  30/09/2016
 4. VKSND tỉnh Thái Nguyên: Thông báo tuyển công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  18/09/2016
 5. Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng cán bộ tập huấn cho nông dân ...
  location
  Date
  08/09/2016
 6. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch - Bộ Công Thương thông báo tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  29/08/2016
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2016
 8. Trường Đại học Thái Nguyên thông báo tuyển dụng giảng viên tiếng Hàn Quốc như sau ...
  location
  Date
  25/08/2016
 9. Để tuyển dụng đội ngũ cán bộ, viên chức có phẩm chất, đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm, tận tụy ...
  location
  Date
  17/08/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2016
 11. Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên thông báo tuyển dụng như sau: * Tiêu chuẩn: – Chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật ...
  location
  Date
  04/08/2016
 12. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2016
 13. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thông báo tuyển dụng Giảng viên tiếng Anh làm việc tại Văn phòng Chương trình tiên tiến, cụ thể n ...
  location
  Date
  28/06/2016
 14. Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại khối Trung tâm và khối Xã, phường theo vị trí làm việc ...
  location
  Date
  16/06/2016
 15. Nguồn tin: truong1bqp.edu.vn ...
  location
  Date
  10/06/2016
3 / 71234567

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước