Thái Nguyên

 1. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau:. Vị trí, số lượng: ...
  location
  Date
  25/05/2015
 2. ...
  location
  Date
  18/05/2015
 3. ...
  location
  Date
  16/05/2015
 4. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại Khoa Khoa học cơ bản, cụ thể như sau: Vị trí, số lượng: ...
  location
  Date
  08/05/2015
 5. ...
  location
  Date
  25/04/2015
 6. ...
  location
  Date
  17/04/2015
 7. ...
  location
  Date
  11/04/2015
 8. ...
  location
  Date
  08/04/2015
 9. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển dụng cán bộ hợp đồng (Kỹ sư xây dựng) làm việc tại Phòng Quản trị – Phục vụ, cụ ...
  location
  Date
  11/03/2015
 10. Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên là Bệnh viện Đa khoa hoàn chỉnh, đảm trách nhiệm vụ Bệnh viện vùng, có chức năng: ...
  location
  Date
  06/02/2015
 11. Căn cứ Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg, ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng s ...
  location
  Date
  12/01/2015
 12. ...
  location
  Date
  12/01/2015
 13. UBND huyện Phú Lương thông báo xét tuyển công chức cấp xã vào làm việc tại UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Phú Lương năm 2015 như sau: ...
  location
  Date
  05/01/2015
 14. ...
  location
  Date
  15/12/2014
 15. Thực hiện kế hoạch biên chế được giao và các quy định của Nhà nước hiện hành về tuyển dụng viên chức; Căn nghị quyết của Ban thường ...
  location
  Date
  01/12/2014
 16. Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tuyển công chức làm việc tại Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên 1. Số lượng công chức cần tuyển: 04 ch ...
  location
  Date
  06/11/2014
 17. UBND TP Thái Nguyên thông báo tuyển dụng công chức xã , phường 2014 cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/10/2014
 18. Thực hiện công văn số 1047/SNV-CBCC ngày 10/9/2014 của sở nội vụ về việc đồng ý để Ban quản lý các KCN Thái Nguyên tiến hành tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/09/2014
 19. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các trung tâm Giáo dục thường xuyên, trung tâm ...
  location
  Date
  26/08/2014
 20. **Website: http://truongthptdaitu.com ...
  location
  Date
  20/08/2014
 21. Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển cán bộ hợp đồng giảng dạy tại các khoa chuyên môn, trung tâm Ngoại ngữ và tin học ứng dụn ...
  location
  Date
  15/07/2014
 22. Căn cứ Kế hoạch thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định số 1549/QĐ-BTC ngày 07 /7/2014 của Bộ trưởng ...
 23. ...
  location
  Date
  04/07/2014
 24. ...
  location
  Date
  25/05/2014
 25. Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên có nhu cầu tuyển dụng 01 cán bộ làm việc tại Văn phòng Đảng ủy thuộc phòng Hành chín ...
  location
  Date
  09/05/2014
 26. ...
  location
  Date
  05/05/2014
 27. ...
  location
  Date
  18/03/2014
 28. Thực hiện đề án vị trí việc làm của Trường và tiêu chuẩn tuyển cán bộ hợp đồng tạo nguồn, cán bộ hợp đồng giảng dạy và nhu cầu t ...
  location
  Date
  16/03/2014
 29. Triển khai kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2013, căn cứ tình hình thực tế, Đại học Thái Nguyên giao chỉ tiêu cho đơn vị và thông báo kế ho ...
  location
  Date
  20/02/2014
 30. ...
  location
  Date
  05/02/2014
3 / 41234