Thái Nguyên

 1. Nguồn tin: itctnu.edu.vn ...
  location
  Date
  09/06/2016
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/05/2016
 3. ...
  location
  Date
  29/05/2016
 4. Bệnh viện C Thái Nguyên thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Bệnh viện C cụ thể như sau: 1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển Nội dung x ...
  location
  Date
  19/05/2016
 5. ...
  location
  Date
  18/02/2016
 6. ...
  location
  Date
  20/01/2016
 7. Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Điều lệ trường đại học năm 201 ...
  location
  Date
  03/01/2016
 8. ...
  location
  Date
  10/12/2015
 9. ...
  location
  Date
  16/11/2015
 10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Nguyên thông báo xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Thủy sản, cụ thể như sau: Chỉ ...
  location
  Date
  22/10/2015
 11. Thực hiện kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Y-Dược thông báo một số nội dung sau: 1. Điều k ...
  location
  Date
  20/10/2015
 12. Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật ...
  location
  Date
  15/09/2015
 13. Viện Nghiên cứu và phát triển Lâm nghiệp thuộc trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên cần tuyển 15 cán bộ gồm các vị trí:   TT Vị trí tu ...
  location
  Date
  03/09/2015
 14. Ban quản lý Khu di tích Lịch sử – Sinh thái ATK Định Hóa, Thái Nguyên thông báo tuyển dụng viên chức với nội dung như sau: – 01 Cử nhân ...
  location
  Date
  02/09/2015
 15. ...
  location
  Date
  13/08/2015
4 / 71234567

® 2013 - 2018 Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước