Thanh Hóa

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cần tuyển thuyền viên làm việc trên tàu tuần tra trung tốc ...
  location
  Date
  18/06/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 biên chế ...
  location
  Date
  17/04/2018
 3. Chỉ tiêu xét tuyển: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2018
 5. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 6. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 8. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 9. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 15. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn n ...
  location
  Date
  18/07/2017
 16. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 17. Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2017
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
1 / 3123