Trang chủ

Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 biên chế ...
  location
  Date
  17/04/2018
 2. Chỉ tiêu xét tuyển: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2018
 4. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 7. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 8. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 14. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn n ...
  location
  Date
  18/07/2017
 15. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
1 / 41234