Trang chủ

Thanh Hóa

 1. Số lượng cần tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2019
 3. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển ...
  location
  Date
  13/03/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 viên chức ...
  location
  Date
  28/02/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức ...
  location
  Date
  21/02/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 8. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ...
  location
  Date
  10/12/2018
 9. UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2018
 10. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2018
 14. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  09/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  10/09/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2018
 20. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/08/2018
 21. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 22. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cần tuyển thuyền viên làm việc trên tàu tuần tra trung tốc ...
  location
  Date
  18/06/2018
1 / 41234