Tin nổi bật

Thanh Hóa

 1. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 4. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 5. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 11. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn n ...
  location
  Date
  18/07/2017
 12. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 13. Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2017
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 18. Trung tâm phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 22. Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016; Sở Nội vụ thôn ...
  location
  Date
  07/09/2016
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2016
 24. Cảng vụ hàng không miền Bắc là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không, sân bay (nhà chức ...
 25. Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-BTNMT ngày 02 tháng 02 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Kế hoạch tuyể ...
  location
  Date
  01/03/2016
 26. Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng giảng viên hợp đồng ngành Luật năm học 2015-2016, cụ thể như sau: Số lượng. Số ...
  location
  Date
  17/12/2015
 27. ...
  location
  Date
  06/11/2015
 28. Căn cứ nhu cầu nhân lực của các đơn vị và định hướng phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công Thương tổ chức thi tuyể ...
  location
  Date
  18/10/2015
 29. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015 vào làm việc tại một số vị trí thuộc các cơ quan, tổ chứ ...
 30. Ủy Ban Nhân Dân huyện Đông Sơn, Thanh Hóa thông báo tuyển dụng 02 viên chức phụ trách các công việc : Trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, Hành ch ...
  location
  Date
  17/06/2015
1 / 212