Thanh Hóa

 1. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 2. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/07/2020
 3. Số lượng cần tuyển dụng: 169 người ...
  location
  Date
  01/07/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/06/2020
 5. Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP.Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  26/06/2020
 6. Trung tâm Y tế huyện Như Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/06/2020
 7. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 8. Số lượng tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 83 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/06/2020
 10. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 28 người ...
  location
  Date
  04/06/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 13. Số lượng cần tuyển: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/06/2020
 14. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 60 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 15. Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  02/06/2020
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 35 người ...
  location
  Date
  02/06/2020
 17. Nhu cầu tuyển dụng: 50 người ...
  location
  Date
  26/05/2020
 18. Về số lượng, cơ cấu cần tuyển: 89 người ...
  location
  Date
  22/05/2020
 19. Số lượng tuyển dụng: 221 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/05/2020
 20. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/05/2020
 21. Số lượng cần tuyển dụng: 305 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/05/2020
 22. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2020
 23. Số lượng cần tuyển: 13 người ...
  location
  Date
  08/05/2020
 24. Số lượng cần tuyển dụng: 152 người ...
  location
  Date
  08/05/2020
 25. Vườn quốc gia Cúc Phương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/05/2020
 26. Số lượng, cơ cấu cần tuyển dụng: 391 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/05/2020
 27. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng: 221 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  04/05/2020
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 402 người ...
  location
  Date
  04/05/2020
 29. Cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp tục tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2019 (Lần 2) như sau: Tiếp theo Thông báo số 2396/TB-CVM ...
 30. Số lượng tuyển dụng: 305 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/04/2020
1 / 9123456789