Trang chủ

Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 2. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 80 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/06/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2019
 5. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 6. UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND huyện ...
  location
  Date
  15/05/2019
 7. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/05/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2019
 9. Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2019
 10. Số lượng cần tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2019
 12. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển ...
  location
  Date
  13/03/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 viên chức ...
  location
  Date
  28/02/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức ...
  location
  Date
  21/02/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 18. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ...
  location
  Date
  10/12/2018
 19. UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2018
 20. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 21. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
1 / 41234