Trang chủ

Thanh Hóa

 1. Số lượng cần tuyển dụng: 67 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  15/01/2020
 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/01/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 348 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/01/2020
 5. Số lượng: 24 chỉ tiêu. ...
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 7. Trung tâm Y tế huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  07/01/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/01/2020
 10. Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/12/2019
 11. Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 13. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 216 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2019
 17. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2019
 18. Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2019
 19. Số lượng tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 20. Số lượng tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
1 / 9123456789