Trang chủ

Thanh Hóa

 1. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  09/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 4. UBND TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  10/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2018
 6. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/08/2018
 7. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 8. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cần tuyển thuyền viên làm việc trên tàu tuần tra trung tốc ...
  location
  Date
  18/06/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 biên chế ...
  location
  Date
  17/04/2018
 10. Chỉ tiêu xét tuyển: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2018
 12. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 13. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
 15. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 16. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
1 / 3123