Thanh Hóa

 1. Trung tâm y tế huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/12/2019
 2. Trung tâm y tế huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  31/12/2019
 3. Số lượng tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 4. Chỉ tiêu cần tuyển dụng: 216 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/12/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/12/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 công chức ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 136 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/12/2019
 8. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2019
 9. Trung tâm Y tế huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/12/2019
 10. Số lượng tuyển dụng: 159 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 208 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/12/2019
 12. Trung tâm Y tế huyện Nga Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2019
 13. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/11/2019
 14. Trung tâm Y tế Bỉm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 15. Trung tâm Y tế huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  28/11/2019
 16. Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  27/11/2019
 17. Trung tâm Y tế huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/11/2019
 18. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/11/2019
 19. Trung tâm Y tế huyện Như Thanh, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  23/11/2019
 20. Trung tâm Y tế huyện Bá Thước, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/11/2019