Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 2. UBND huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  22/07/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  16/07/2019
 4. Đài Phát thanh và truyền hình Thanh Hoá thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/07/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 7. Tổng chỉ tiêu cần tuyển dụng: 80 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  14/06/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 114 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/06/2019
 10. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 11. UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức đến công tác tại UBND huyện ...
  location
  Date
  15/05/2019
 12. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2019
 14. Trường Trung Cấp Nghề Thương Mại Du Lịch Thanh Hoá tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2019
 15. Số lượng cần tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/04/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/03/2019
 17. Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa thông báo tiếp nhận công chức không qua thi tuyển ...
  location
  Date
  13/03/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 viên chức ...
  location
  Date
  28/02/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 viên chức ...
  location
  Date
  21/02/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2018
4 / 812345678