Thanh Hóa

 1. Trung tâm Y tế TP. Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2019
 2. Trung tâm Y tế TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/10/2019
 3. Trung tâm Y tế huyện Nông Cống Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2019
 5. Nhu cầu tuyển dụng: 11 người ...
  location
  Date
  24/10/2019
 6. Số lượng tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/10/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 67 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/10/2019
 8. Số người làm việc cần tuyển dụng: 423 người ...
  location
  Date
  21/10/2019
 9. Số lượng cần tuyển dụng: 17 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  17/10/2019
 10. Số lượng cần tuyển dụng: 36 giáo viên ...
  location
  Date
  17/10/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 69 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/10/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 người ...
  location
  Date
  28/09/2019
 14. Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tuyển công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  26/09/2019
 15. Số lượng tuyển dụng: 139 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 195 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/09/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 60 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/08/2019
 19. Nhu cầu tuyển dụng: 50 người ...
  location
  Date
  29/08/2019
 20. Số lượng xét tuyển: 52 người ...
  location
  Date
  28/08/2019