Thanh Hóa

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 2. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông ...
  location
  Date
  10/12/2018
 3. UBND huyện Triệu Sơn thông báo tuyển dụng viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/12/2018
 4. UBND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng Trưởng Công an cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  05/12/2018
 5. Số lượng người làm việc cần tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/11/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2018
 7. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công Thương tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 ...
  location
  Date
  09/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 74 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/09/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 10. UBND TP.Sầm Sơn, Thanh Hóa tuyển dụng công chức cấp xã ...
  location
  Date
  10/09/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2018
 12. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hoá thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/08/2018
 13. Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên c ...
  location
  Date
  11/08/2018
 14. Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa cần tuyển thuyền viên làm việc trên tàu tuần tra trung tốc ...
  location
  Date
  18/06/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 biên chế ...
  location
  Date
  17/04/2018
 16. Chỉ tiêu xét tuyển: 146 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/03/2018
 18. UBND huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã như sau: ...
  location
  Date
  10/02/2018
 19. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  10/01/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2017
5 / 812345678