Thanh Hóa

 1. Sở Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Giám định Y khoa, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/12/2017
 2. Sở Tư pháp Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  19/11/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 202 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/08/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  26/08/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 8. Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, Thanh hóa thông báo tuyến dụng chức danh Trưởng công an và Chỉ huy trường Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn n ...
  location
  Date
  18/07/2017
 9. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 10. Trường ĐH Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tuyển dụng giảng viên hợp đồng lao động năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  01/06/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 228 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/03/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/03/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/02/2017
 15. Trung tâm phòng chống Sốt rét-Ký sinh trùng-Côn trùng Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/01/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/12/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/10/2016
 19. Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 24/8/2016 của UBND tỉnh về thi tuyển công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016; Sở Nội vụ thôn ...
  location
  Date
  07/09/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 176 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/08/2016
6 / 812345678