Trang chủ

Tiền Giang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 2. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2019
 3. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/07/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2019
 5. Số lượng nhân sự cần tuyển: 12 chỉ tiêu biên chế  và 04 Hợp đồng theo Nghị định 68 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 6. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 7. Trường Trung cấp Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/04/2019
 8. Chỉ tiêu xét tuyển: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2019
 9. Số lượng xét tuyển: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 11. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2018
 12. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 15. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tuyển dụng hợp đồng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2018
 18. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 (Bổ sung) như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 21. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức, lao động đợt 2 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2018
1 / 6123456