Tiền Giang

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  29/06/2017
 2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Tiền Giang cần tuyển dụng viên chức, với chỉ tiêu và điều kiện như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 362 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2017
 4. Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Sinh học năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/04/2017
 5. **Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng và Đơn đăng ký dự tuyển Nguồn: tanphuoc.tiengiang.gov.vn ...
  location
  Date
  13/03/2017
 6. Do nhu cầu công việc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang thông báo xét tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2017
 7. ...
  location
  Date
  16/12/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2016
 9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 (bổ sung) ...
  location
  Date
  21/10/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/10/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 414 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 392 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/10/2016
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau ...
  location
  Date
  26/09/2016
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2016
 15. Căn cứ quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy định phân cấp thẩm ...
  location
  Date
  27/07/2016
 16. Nguồn tin: txgocong.tiengiang.gov.vn ...
  location
  Date
  24/07/2016
 17. Nguồn tin: tanphudong.tiengiang.gov.vn ...
  location
  Date
  20/07/2016
 18. ...
  location
  Date
  21/06/2016
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 55 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/06/2016
 20. Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào hình để xem cỡ lớn):   Nguồn tin: sonoivu.tiengiang.gov.vn ...
  location
  Date
  29/04/2016
 21. Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang cần tuyển Phát thanh viên nam, nữ, có trình độ tốt nghiệp cấp III trở lên, có ngoại hình đẹp. Tuổi ...
  location
  Date
  25/04/2016
 22. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ sinh học Tiền Giang thông báo tuyển dụng cán bộ, cụ thể như sau: 1. Chuyên ngành Hóa phân tích: Số lượng ...
  location
  Date
  22/04/2016
 23. ...
  location
  Date
  19/04/2016
 24. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tiền Giang có nhu cầu tuyển dụng 06 lao động làm việc tại địa bàn các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Gò ...
  location
  Date
  11/01/2016
 25. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức tuyển dụng công chức loại D (Nhân viên kiểm ngân) vào làm việc tại Chi nhánh bằng hình t ...
  location
  Date
  11/01/2016
 26. Nhu cầu tuyển dụng (Bấm vào hình để xem cỡ lớn):   Nội dung ôn tập: ...
  location
  Date
  24/12/2015
 27. ...
  location
  Date
  04/12/2015
 28. Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 3 ...
  location
  Date
  04/12/2015
 29. Ngày 16-11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3054/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trên đị ...
  location
  Date
  19/11/2015
 30. **Tệp đính kèm: Mẫu đơn đăng ký dự tuyển (Xem chi tiết). ...
  location
  Date
  17/11/2015
1 / 3123