Trang chủ

Tiền Giang

 1. Ban Quản lý Cảng cá Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/09/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/09/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/08/2019
 4. Số lượng cần tuyển: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  29/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 7. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại - thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang như sau: ...
  location
  Date
  16/07/2019
 8. Trung tâm Đăng kiểm tàu cá thuộc Chi cục Thủy sản Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 41 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/06/2019
 10. Số lượng nhân sự cần tuyển: 12 chỉ tiêu biên chế  và 04 Hợp đồng theo Nghị định 68 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 13. Trường Trung cấp Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/04/2019
 14. Chỉ tiêu xét tuyển: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2019
 15. Số lượng xét tuyển: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 17. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2018
 18. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 21. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
1 / 6123456