Tiền Giang

 1. Số lượng nhân sự cần tuyển: 12 chỉ tiêu biên chế  và 04 Hợp đồng theo Nghị định 68 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 2. UBND huyện Cái Bè, Tiền Giang tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  22/04/2019
 3. Trường Trung cấp Gò Công, Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  18/04/2019
 4. Chỉ tiêu xét tuyển: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/01/2019
 5. Số lượng xét tuyển: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 công chức ...
 7. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng giáo viên năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  30/11/2018
 8. Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang bổ sung đối tượng tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/11/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. UBND huyện Tân Phước, Tiền Giang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 13. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tuyển dụng hợp đồng năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2018
 14. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 (Bổ sung) như sau: ...
  location
  Date
  04/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thông báo về việc tuyển dụng viên chức, lao động đợt 2 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/09/2018
 19. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/09/2018
 20. Bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/09/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/09/2018
 22. Được sự đồng ý của Sở Lao động – Thương binh và xã hội Tiền Giang về việc tuyển dụng viên chức, Trường Trung cấp Bách khoa Gò Công ...
  location
  Date
  17/09/2018
1 / 6123456