Trang chủ

*Toàn quốc

  1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
    location
    Date
    05/04/2018
  2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 215 công chức ...
    location
    Date
    27/03/2018
  3. Báo Giáo dục và Thời đại trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tuyển nhân sự ở các vị trí sau: – 01 nhân viên ...
    location
    Date
    30/11/2017
  4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    17/11/2017
  5. NHNN thông báo khung nội dung ôn tập thi tuyển công chức năm 2017 như sau: ...
    location
    Date
    12/10/2017
  6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 112 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    31/08/2017
  7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 494 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    28/05/2017
  8. Tổng cục Thuế điều chỉnh nội dung kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức năm 2016 ...
    location
    Date
    19/04/2017
  9. Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng bổ sung trong kỳ tuyển dụng công chức Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế năm 2016 ...
    location
    Date
    27/02/2017
  10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu, gồm 79 công chức ngạch chuyên viên và 01 công chức ngạch cán sự ...
    location
    Date
    13/02/2017
  11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng trên toàn quốc: 2392 chỉ tiêu. ...
    location
    Date
    14/12/2016
  12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 787 chỉ tiêu ...
    location
    Date
    01/08/2016
  13. Căn cứ chỉ tiêu biên chế công chức hành chính năm 2016 được giao và nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành ...
    location
    Date
    10/05/2016
  14. Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-BTC ngày 04/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính v/v phê duyệt Kế hoạch thi tuyển, xét tuyển dụng công chức ...
    location
    Date
    26/03/2016
  15. Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức thi tuyển 3.361 chỉ tiêu viên chức ngạch chuyên viên ...
    location
    Date
    20/05/2013