Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Cơ quan Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) là tổ chức tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc ĐHQG-HCM thực hiện các chức năng, nhiệm vụ nhằm mụ ...
  location
  Date
  23/11/2017
 2. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần tuyển dụng cán bộ, phóng viên ...
 3. Trung tâm văn hóa Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2017
 4. Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/11/2017
 6. Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam tổ chức tuyển dụng 05 chỉ tiêu làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Truyền thông và Phòng Kế hoạch-Tài chính ...
  location
  Date
  21/11/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 70 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/11/2017
 9. Làng Thiếu niên Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/11/2017
 10. Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 12. Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/11/2017
 13. Trường Trung học cơ sở Phong Phú thông báo xét tuyển viên chức năm học 2017 – 2018 những vị trí cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 14. Trung tâm Hỗ trợ hội nhập WTO Thành phố thuộc Viện Nghiên cứu phát triển thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2017
 15. UEH thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 16. Căn cứ theo nhu cầu thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cần tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 17. Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 18. Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  15/11/2017
 19. Căn cứ nhu cầu nhân sự cho năm học 2017 – 2018, xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017 - 2018 là 330 người ...
  location
  Date
  15/11/2017
 20. Trường Trung cấp nghề Trần Đại Nghĩa tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  15/11/2017
 21. TT Quản lý và Điều hành Vận tải Hành khách Công cộng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  13/11/2017
 22. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: 02 người: Trì ...
  location
  Date
  10/11/2017
 23. Dự kiến số lượng: 76 giáo viên, 4 nhân viên tại các bậc học Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở. ...
  location
  Date
  10/11/2017
 24. Ủy ban nhân dân phường Phú Thạnh có nhu cầu tuyển dụng 01 chức danh Cán bộ không chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ...
  location
  Date
  10/11/2017
 25. Trường Nghiệp vụ Nhà hàng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/11/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 135 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2017
 27. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/11/2017
 28. Khu Quản lý Đường thủy nội địa Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2017
 29. UBND phường 5, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự làm việc tại UBND phường như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 30. UBND phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/11/2017