Trang chủ

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  19/04/2019
 2. Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  19/04/2019
 3. Trung tâm Bảo tồn di tích TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  19/04/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  18/04/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/04/2019
 6. Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/04/2019
 7. Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  17/04/2019
 8. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/04/2019
 9. Bảo tàng Tôn Đức Thắng tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  16/04/2019
 10. Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/04/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 126 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/04/2019
 14. Trung tâm Pháp Y thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các chức danh năm 2019, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2019
 15. Bệnh viện quận 6, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  11/04/2019
 19. UBND phường Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2019
 20. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  10/04/2019
 21. Trung tâm Thể dục-Thể thao Quận 11, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  10/04/2019
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 99 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/04/2019