Trang chủ

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 434 chỉ tiêu ...
 2. Trường Tiểu học Tân Quý Tây 3, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 ( lần 2) ...
  location
  Date
  17/06/2019
 3. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  17/06/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2019
 5. Nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng: ...
  location
  Date
  16/06/2019
 6. Ủy ban nhân dân Quận 8 xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Văn hóa Quận 8 năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2019
 7. Trường THCS Đa Phước, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2) như sau: ...
  location
  Date
  15/06/2019
 8. Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tuyển dụng viên chức các vị trí sau: ...
  location
  Date
  15/06/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 11. Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Chiếc, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  14/06/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 258 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2019
 13. Trường Tiểu học Tân Quý Tây, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 ( đợt 2) ...
  location
  Date
  12/06/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 20 người ...
  location
  Date
  12/06/2019
 15. Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/06/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trường Tiểu học Võ Văn Vân, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 ( đợt 2) ...
  location
  Date
  11/06/2019
 18. Bệnh viện Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 (sửa đổi bổ sung) ...
  location
  Date
  11/06/2019
 19. Trường Tiểu học Phong Phú 2, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018- 2019 (đợt 2) ...
  location
  Date
  11/06/2019
 20. Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018- 2019 (đợt 2) ...
  location
  Date
  11/06/2019
 21. Trường Tiểu học Tân Nhựt, Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 (đợt 2) ...
  location
  Date
  11/06/2019