Trang chủ

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 117 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2019
 2. Cảng vụ Hàng hải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2019
 3. Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/08/2019
 4. Bệnh viện Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/08/2019
 5. Trường Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/08/2019
 6. Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng 02 nhân viên y công (ưu tiên Nam) và 02 nhân viên cấp dưỡng  YÊU CẦU: –  Có sức ...
  location
  Date
  13/08/2019
 7. Trường Trung cấp nghề Củ Chi gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/08/2019
 8. Ủy ban nhân dân phường Sơn Kỳ thông báo tuyển dụng chức danh cán bộ không chuyên trách Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường ...
  location
  Date
  13/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 379 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/08/2019
 11. Chỉ tiêu xét tuyển: 907 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/08/2019
 12. Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/08/2019
 13. Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 173 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/08/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  05/08/2019
 18. UBND quận 9, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Thể dục thể thao năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 113 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2019
 20. Viện Sinh học Nhiệt đới tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  02/08/2019
 21. Trung tâm Thể dục thể thao quận 7, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2019