Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Tiểu học Phạm Văn Hai, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 ...
  location
  Date
  04/08/2020
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 6. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 7. Trường THCS Gò Xoài, Bình Chánh, TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2020 – 2021 như sau: ...
  location
  Date
  04/08/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 45 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 9. Số lượng tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2020
 10. Số lượng tuyển dụng: 664 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/08/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 238 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2020
 13. Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm TP.HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 14. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng viên chức Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 15. Trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM tuyển dụng nhân viên cây xanh - Phòng Quản trị thiết bị năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/07/2020
 16. Trường Mầm non Hướng Dương 2 cần tuyển 01 nhân viên Văn thư làm việc tại trường mầm non Hướng Dương 2 như sau: ...
  location
  Date
  28/07/2020
 17. Ban Dân tộc Thành phố cần tuyển dụng 01 công chức phụ trách Công nghệ thông tin như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 18. Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam tuyển dụng giảng viên làm việc tại TP.HCM năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  27/07/2020
 19. Trường Dự bị đại học TP.Hồ Chí Minh gia hạn thời gian nhận hồ sơ xét tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2020
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2020
 21. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2020
 22. Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia TP.HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 23. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.HCM thông báo tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/07/2020
 24. Nhu cầu tuyển dụng: 237 viên chức ...
  location
  Date
  22/07/2020
 25. Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2020-2021 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2020
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/07/2020
 27. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 viên chức cho 06 vị trí việc làm  ...
  location
  Date
  20/07/2020
 28. Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng  01 Nhân viên kỹ thuật điện lạnh, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  20/07/2020
 29. Số lượng tuyển dụng: 47 người ...
 30. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/07/2020