Tin nổi bật

Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng cán bộ năm 2020 ...
  location
  Date
  24/02/2020
 2. Trường Đại học Luật TP. HCM tuyển dụng nhân sự năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  22/02/2020
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 33 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/02/2020
 5. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP. HCM tuyển dụng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  21/02/2020
 6. Thông tin tuyển dụng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 11 như sau:  ...
  location
  Date
  20/02/2020
 7. Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/02/2020
 8. Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 - Đợt 1 như sau: ...
  location
  Date
  19/02/2020
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/02/2020
 10. Khoa Sinh học - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 - Đợt 1 như sau:  ...
  location
  Date
  18/02/2020
 11. Số lượng tuyển dụng: 53 chỉ tiê ...
  location
  Date
  17/02/2020
 12. Số lượng: 10 người. ...
  location
  Date
  17/02/2020
 13. Số lượng tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2020
 14. Bệnh viên Đa khoa khu vực Hóc Môn tuyển dụng năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  17/02/2020
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/02/2020
 16. Trung tâm dịch vụ - tư vấn đầu tư xây dựng Thủ Thiêm, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  14/02/2020
 17. Viện KSND cấp cao tại TP.HCM tuyển dụng công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 18. Khoa Giáo dục Đặc biệt - Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng giảng viên năm 2020 - Đợt 1 như sau: ...
  location
  Date
  14/02/2020
 19. Nhu cầu xét tuyển viên chức: 15 người ...
  location
  Date
  13/02/2020
 20. Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tổ chức xét tuyển viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020