Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Ủy ban nhân dân Quận 1 thông báo tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/05/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/05/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/05/2019
 4. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo tuyển dụng nhân sự cho vị trí giảng viên cơ hữu như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2019
 5. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  09/05/2019
 6. Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2019 ...
  location
  Date
  08/05/2019
 7. Trường Đại học Tài chính - Marketing thông báo tiếp nhận giảng viên có trình độ Tiến sĩ như sau: ...
  location
  Date
  08/05/2019
 8. Bệnh Viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 5/2019 ...
  location
  Date
  08/05/2019
 9. Bệnh viện Nhân dân 115, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/05/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 13. Trường Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 14. Bệnh viện quận 6, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/05/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 47 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/05/2019
 16. Trung tâm Giáo dục thường xuyên quận 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  06/05/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng đợt 3 năm 2019 ...
  location
  Date
  06/05/2019
 19. Khoa Cơ Khí - Đại Học Bách Khoa HCM tuyển dụng giảng viên ...
  location
  Date
  03/05/2019
 20. Bảo tàng Hồ Chí Minh – chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/05/2019
 22. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  02/05/2019