Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2018
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2018
 3. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2018
 4. UBND phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/04/2018
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
 6. Bệnh viện Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 công chức ...
 8. Cảng vụ đường thủy nội địa tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  06/04/2018
 9. Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 01 kế toán tiền lương với các yêu cầu như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2018
 10. Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên năm 2018 ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  06/04/2018
 11. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Cán bộ không chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ...
  location
  Date
  06/04/2018
 12. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Cán bộ không chuyên trách Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ ...
  location
  Date
  06/04/2018
 13. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/04/2018
 14. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí : Chuyên viên phòng Tổ chức – Hà ...
  location
  Date
  06/04/2018
 15. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...