Thành phố Hồ Chí Minh

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. UBND phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/06/2018
 2. Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyểndụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2018
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2018
 5. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng chuyên viên Phòng HTQT – PTDAQT như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2018
 6. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tuyển dụng Biên tập viên nhà xuất bản ...
  location
  Date
  21/06/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/06/2018
 10. Hiện tại, Bệnh viện Nhi đồng 2 có nhu cầu tuyển dụng vị trí 03 như sau: ...
  location
  Date
  19/06/2018
 11. Bệnh viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 6/2018 ...
  location
  Date
  19/06/2018
 12. Bệnh viện Quận 5 thông báo tuyển dụng nhu cầu cụ thể như sau: 1. 02 Điều dưỡng (Ưu tiên cử nhân Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề). ...
  location
  Date
  19/06/2018
 13. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11 Tp.Hồ Chí Minh xét tuyển theo hình thức ký kết hợp đồng lao động như sau: ...
  location
  Date
  18/06/2018
 14. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp.  HCM trân trọng thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu  năm 2018, cụ thể như sau: 1. ...
  location
  Date
  16/06/2018
 15. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở tại Tp. HCM trân trọng thông báo tuyển dụng Giảng viên thực hành, cụ thể như sau: 1. Vị trí t ...
  location
  Date
  16/06/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/06/2018
 17. Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  15/06/2018
 18. UBND phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/06/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 công chức ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2018