Thành phố Hồ Chí Minh

 1. UBND phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  19/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  18/09/2017
 3. Trung tâm Ứng dụng Hệ thống thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 ...
  location
  Date
  18/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/09/2017
 5. UBND phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 6. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh cần tuyển: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 8. Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 9. Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 10. UBND Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  12/09/2017
 11. Bệnh Viện Nhi Đồng 1 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 12. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm hoc 2017 – 2018 nh ...
  location
  Date
  11/09/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó: 16 viên chức hành chính và 15 giảng viên ...
  location
  Date
  11/09/2017
 14. Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú cần tuyển các vị trí Cán bộ không chuyên trách: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 15. Đại học Tôn Đức Thắng cần tuyển dụng viên chức cơ hữu làm việc trong các lĩnh vực sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 17. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 18. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 19. Trung tâm Văn hóa Quận 12 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 21. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 22. Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 3 viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 24. Trung tâm Khai thác hạ tầng thông báo tuyển dụng viên chức cho các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 25. Trường nghiệp vụ nhà hàng Tp Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 26. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 27. Làng Thiếu niên Thủ Đức thuộc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Hồ chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  23/08/2017
 28. Cơ sở Cai nghiện ma túy Bình Triệu, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 29. Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển dụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017
 30. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017