Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  26/03/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 266 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/03/2019
 3. Bệnh viện Quận 4, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/03/2019
 6. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 7. Trung tâm Tin học - Trường ĐHSP TP.HCM trân trọng thông báo tuyển dụng nhân viên kĩ thuật phòng máy: ...
  location
  Date
  25/03/2019
 8. UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/03/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2019
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2019
 13. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng cán bộ ...
  location
  Date
  20/03/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/03/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/03/2019
 16. Bệnh viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 3/2019 như sau: ...
  location
  Date
  19/03/2019
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng đợt 2 năm 2019 ...
  location
  Date
  19/03/2019
 19. Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.Hồ Chí Minh thông báo tiếp tục tuyển dụng viên chức 2018 ...
  location
  Date
  19/03/2019
 20. Đội Quản lý trật tự đô thị quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  19/03/2019
 21. UBND phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/03/2019
 22. UBND quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh thông báo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  15/03/2019