Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2017
 2. UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/08/2017
 4. UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/08/2017
 5. Cơ quan ĐHQG-HCM có nhu cầu tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  19/08/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  18/08/2017
 7. Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ em Gò Vấp tuyển dụng 5 viên chức như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2017
 9. Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè tuyển dụng 07 viên chức làm công tác chăm sóc trẻ khuyết tật như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 10. Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 11. Cơ sở Xã hội Thanh thiếu niên 2, TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 02 viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 12. Trung tâm GDTX Gia Định, TP.Hồ Chí Minh cần tuyển 3 giáo viên (viên chức) như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 13. Trung tâm Bảo trợ-Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 14. Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  16/08/2017
 15. Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN TP.HCM (CESTI) đang có nhu cầu tuyển dụng viên chức, thông tin cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 16. Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng Chuyên viên Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/08/2017
 18. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 06 giảng viên cơ hữu cho Khoa Hệ thống Thông tin – Viễ ...
  location
  Date
  11/08/2017
 19. Ủy ban nhân dân phường Tân Quý thông báo việc tuyển dụng chức danh Cán bộ không chuyên trách Thủ quỹ - Văn thư – Lưu trữ như sau: ...
  location
  Date
  09/08/2017
 20. Ban quản lý Trung tâm thủy sản TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  08/08/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 23 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/08/2017
 22. Bệnh viện quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 23. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 34 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/08/2017
 24. Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 25. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/08/2017
 26. Trường Mầm non Đồng Xanh, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 27. Trường Nghiệp vụ nhà hàng Tp Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 28. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 279 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017
 29. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/08/2017
 30. Chỉ tiêu tuyển dụng: 75 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/08/2017