Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 19 người ...
 2. Bệnh viện Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  09/04/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 công chức ...
 4. Cảng vụ đường thủy nội địa tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  06/04/2018
 5. Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh có nhu cầu tuyển dụng 01 kế toán tiền lương với các yêu cầu như sau: ...
  location
  Date
  06/04/2018
 6. Bệnh viện huyện Củ Chi có nhu cầu tuyển dụng nhân viên năm 2018 ở các vị trí sau: ...
  location
  Date
  06/04/2018
 7. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Cán bộ không chuyên trách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ...
  location
  Date
  06/04/2018
 8. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng Cán bộ không chuyên trách Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ ...
  location
  Date
  06/04/2018
 9. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/04/2018
 10. Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: Vị trí : Chuyên viên phòng Tổ chức – Hà ...
  location
  Date
  06/04/2018
 11. Cục Quản lý đường bộ IV có nhu cầu tiếp nhận 24 công chức như sau: ...
 12. Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 bằng hình thức xét tuyển như sau: 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 02 phóng viên và ...
  location
  Date
  02/04/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 người ...
  location
  Date
  30/03/2018
 14. Trung tâm GDTX Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  29/03/2018
 15. UBND phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  29/03/2018