Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Đài Truyền hình TP.HCM cần tuyển lao động hợp đồng chức danh Kỹ sư điện tử viễn thông, Kỹ sư điện lạnh như sau: ...
  location
  Date
  05/07/2017
 2. Năm học 2017 – 2018 Trường Mầm non 19/5 Thành phố dự kiến tuyển dụng: ...
  location
  Date
  05/07/2017
 3. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, cụ thể: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 4. Trung Tâm Phát Triển Công Nghiệp Hỗ Trợ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 Giáo viên ...
  location
  Date
  04/07/2017
 6. Nhu cầu tuyển dụng: 132 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/07/2017
 7. Trường Đại Học Ngoại Ngữ - Tin Học TP.HCM tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 8. Ngành giáo dục quận Tân Phú cần bổ sung thêm 211 người làm việc cho năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 9. Bệnh viện GTVT có nhu cầu tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2017
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu, trong đó: 103 giáo viên và 40 nhân viên ...
  location
  Date
  04/07/2017
 11. Nhu cầu tuyển dụng: 133 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2017
 12. Nhu cầu tuyển dụng: 93 chỉ tiêu, trong đó: 77 giáo viên và 16 nhân viên ...
  location
  Date
  03/07/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/07/2017
 14. Trường Đại học Tài chính - Marketing tuyển dụng bảo vệ, tạp vụ như sau: ...
  location
  Date
  30/06/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 206 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 16. Nhu cầu tuyển dụng: 130 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/06/2017
 17. Ủy ban phường Tây Thạnh có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) Cán bộ không chuyên trách chức danh Văn hoá thông tin – Thể dục thể thao và Gia đình p ...
  location
  Date
  28/06/2017
 18. Ủy ban nhân dân phường Tây Thạnh có nhu cầu tuyển dụng 01 (một) Cộng tác viên Tổ Quản lý Trật tự đô thị phường: ...
  location
  Date
  28/06/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 20 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/06/2017
 20. Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh thông báo về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 24 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  24/06/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 253 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/06/2017
 23. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, TP. HCM tuyển dụng nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 24. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  23/06/2017
 25. UBND phường Tân Thành thông báo tuyển dụng chức danh Không chuyên trách Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và Bình đẳng giới - Trẻ em ...
  location
  Date
  22/06/2017
 26. Nhu cầu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/06/2017
 27. Trung tâm WTO có kế hoạch tuyển dụng nhân sự với nội dung như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 28. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 29. Nhu cầu tuyển dụng: 123 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  21/06/2017
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 97 chỉ tiêu, trong đó: 94 giáo viên, 3 nhân viên. ...
  location
  Date
  21/06/2017