Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 191 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  12/11/2018
 2. UBND phường Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/11/2018
 3. Trường Nghiệp vụ Nhà hàng TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/11/2018
 4. UBND phường Tân Quý, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/11/2018
 5. Trường Đại học Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  09/11/2018
 6. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  09/11/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/11/2018
 8. Nhu cầu tuyển dụng: 299 giáo viên ...
  location
  Date
  08/11/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/11/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
 11. Trung tâm Nghiên cứu phân tích thông tin, Viện Nghiên cứu phát triển TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/11/2018
 12. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/11/2018
 13. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/11/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/11/2018
 15. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 là: 102 người. ...
  location
  Date
  05/11/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2018
 18. Bệnh Viện Hùng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 11/2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/11/2018
 19. UBND phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  03/11/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...