Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trung tâm Pháp Y Tâm thần khu vực TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 144 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2018
 3. Bệnh viện Trưng Vương, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  01/08/2018
 4. Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học & Công nghệ tuyển dụng ...
  location
  Date
  01/08/2018
 5. Trung tâm Ứng dụng Hệ thống Thông tin Địa lý TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/07/2018
 6. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng bổ sung năm học 2018-2019 ...
  location
  Date
  30/07/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 142 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/07/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 272 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/07/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/07/2018
 11. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/07/2018
 12. Cơ quan ĐHQG - HCM thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/07/2018
 13. UBND phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  24/07/2018
 14. Số lượng cần tuyển: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/07/2018
 15. Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/07/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 162 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/07/2018
 17. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019 là: 217 người ...
  location
  Date
  20/07/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/07/2018
 19. Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  19/07/2018
 20. Trường Mầm non Hoa Hồng, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  19/07/2018