Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Đại học Sư phạm TP. HCM tuyển dụng Giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 2. Trường Cao đẳng nghề Hàng hải Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  21/06/2017
 3. Chỉ tiêu xét tuyển: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  20/06/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 6. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/06/2017
 7. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng tháng 6/2017 như sau: ...
  location
  Date
  20/06/2017
 8. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định ...
  location
  Date
  19/06/2017
 9. UBND phường Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau ...
  location
  Date
  16/06/2017
 10. Nhu cầu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2017
 11. Tổng số nhu cầu tuyển dụng viên chức: 264 người ...
  location
  Date
  15/06/2017
 12. Trường Cao đẳng Phát thanh - Truyền hình II, Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển dụng viên chức vị trí giảng viên năm 2017 ...
  location
  Date
  14/06/2017
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/06/2017
 14. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  13/06/2017
 15. Hội đồng tuyển dụng viên chức Tạp chí Thế giới Vi tính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  12/06/2017
 16. Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ (Trung tâm) xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  09/06/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/06/2017
 18. Đội Quản lý nhà quận Tân Phú đang nhu cầu xét tuyển viên chức một số chức danh phục vụ hoạt động tại đơn vị, cụ thể: ...
  location
  Date
  07/06/2017
 19. Nhằm đáp ứng nhu cầu công việc trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển dụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực ...
  location
  Date
  07/06/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  07/06/2017
 21. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  06/06/2017
 22. Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  31/05/2017
 23. Tổng chỉ tiêu dự kiến tuyển dụng: 420 chỉ tiêu, bao gồm: 376 giáo viên; 44 nhân viên ...
  location
  Date
  29/05/2017
 24. Ban Quản lý Công viên Quận 6, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2017
 25. Nhu cầu tuyển dụng bổ sung: 261 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/05/2017
 26. UBND phường Tân Thành thông báo tuyển dụng chức danh Không chuyên trách Văn hóa – Thông tin – Thể dục thể thao – Gia đình và Chủ tịch Hội Ch ...
  location
  Date
  26/05/2017
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 28. Bệnh viện Hùng Vương, TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 29. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn thông báo về việc tuyển dụng cán bộ, cụ thể: ...
  location
  Date
  26/05/2017
 30. Nhu cầu tuyển dụng: 16 giáo viên ...
  location
  Date
  26/05/2017