Thành phố Hồ Chí Minh

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Trung tâm Văn hóa TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  29/05/2018
 2. Trung tâm Dịch vụ - Tư vấn đầu tư, xây dựng Thủ Thiêm, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  28/05/2018
 3. Nhu cầu tuyển dụng: 300 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2018
 4. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 11,TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  25/05/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu chức danh giảng viên ...
  location
  Date
  24/05/2018
 6. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng Chuyên viên nhà xuất bản như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2018
 7. Trường Đại học Sư phạm TP.HCM tuyển dụng Nghiên cứu viên giáo dục ...
  location
  Date
  23/05/2018
 8. Báo Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 bằng hình thức xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  23/05/2018
 9. UBND phường Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  22/05/2018
 10. Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  21/05/2018
 11. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/05/2018
 12. Công đoàn các Khu chế xuất và Công nghiệp Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng 01 Cộng tác viên kế toán: ...
  location
  Date
  18/05/2018
 13. Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng viên chức qua xét tuyển như sau: ...
  location
  Date
  17/05/2018
 14. Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/05/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
 16. UBND phường Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  15/05/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/05/2018
 18. Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM cần tuyển các vị trí: ...
  location
  Date
  12/05/2018
 19. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bình Chánh - Củ Chi tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  12/05/2018
 20. UBND phường Phú Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  11/05/2018