Thành phố Hồ Chí Minh

 1. UBND phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 2. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh cần tuyển: ...
  location
  Date
  15/09/2017
 3. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 131 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/09/2017
 4. Ủy ban nhân dân phường Tân Sơn Nhì thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 5. Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 6. UBND Phường 5, Quận Bình Thạnh, TP.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  12/09/2017
 7. Bệnh Viện Nhi Đồng 1 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  12/09/2017
 8. Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm hoc 2017 – 2018 nh ...
  location
  Date
  11/09/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu, trong đó: 16 viên chức hành chính và 15 giảng viên ...
  location
  Date
  11/09/2017
 10. Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú cần tuyển các vị trí Cán bộ không chuyên trách: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 11. Đại học Tôn Đức Thắng cần tuyển dụng viên chức cơ hữu làm việc trong các lĩnh vực sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/09/2017
 13. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.HCM thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2017
 14. Bệnh viện Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2017
 15. Trung tâm Văn hóa Quận 12 thông báo tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  01/09/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 11 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  01/09/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 18. Văn phòng Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo bền vững TP.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng 3 viên chức, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  28/08/2017
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 118 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/08/2017
 20. Trung tâm Khai thác hạ tầng thông báo tuyển dụng viên chức cho các vị trí như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 21. Trường nghiệp vụ nhà hàng Tp Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 43 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/08/2017
 23. Làng Thiếu niên Thủ Đức thuộc Sở Lao động – Thương binh – Xã hội thành phố Hồ chí Minh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể ...
  location
  Date
  23/08/2017
 24. Cơ sở Cai nghiện ma túy Bình Triệu, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  23/08/2017
 25. Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển dụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017
 26. Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tuyển dụng nhân sự như sau: ...
  location
  Date
  22/08/2017
 27. Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức tuyển dụng giảng viên năm học 2017-2018 như sau: ...
  location
  Date
  21/08/2017
 28. UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  21/08/2017
 29. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  21/08/2017
 30. UBND phường Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  20/08/2017