Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa – quận Tân Phú cần tuyển:Cán bộ không chuyên trách: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 2. Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 3. Trung tâm Khuyến nông thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  25/10/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 người ...
  location
  Date
  23/10/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2017
 7. Số lượng cần tuyển ứng với 9 vị trí là 30 người. ...
  location
  Date
  18/10/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/10/2017
 9. Nhu cầu tuyển dụng: 59 giáo viên ...
  location
  Date
  18/10/2017
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 158 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2017
 11. Ủy ban nhân dân phường Hiệp Tân, quận Tân Phú cần tuyển dụng vị trí sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 57 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2017
 13. Trường Đại học Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng Chuyên viên khoa tiếng Pháp như sau: ...
  location
  Date
  16/10/2017
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2017
 15. Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/10/2017
 16. Số lượng tuyển dụng: 12 người ...
  location
  Date
  13/10/2017
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 174 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/10/2017
 18. Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  12/10/2017
 19. Bệnh viện An Bình, Tp.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  11/10/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
 21. Phòng Nội vụ quận Tân Bình thông báo xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017, như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 22. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 12, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 23. Ban Bồi thường - Giải phóng mặt bằng xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 tại đơn vị như sau: ...
  location
  Date
  06/10/2017
 24. Ủy ban phường Phú Thạnh thông báo tuyển dụng chức danh cán bộ không chuyên trách – Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường ...
  location
  Date
  06/10/2017
 25. Viện Chính sách Công trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tuyển dụng ...
  location
  Date
  06/10/2017
 26. Chỉ tiêu tuyển dụng bổ xung: 66 người ...
  location
  Date
  04/10/2017
 27. Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Tp.Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  04/10/2017
 28. Trường Cao đẳng nghề Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển dụng 08 viên chức, với những vị trí sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 29. Bệnh viện Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 30. Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học TP Hồ Chí Minh trân trọng thông báo tuyển dụng nhân sự của Trường tại các chức danh công việc như sau: ...
  location
  Date
  29/09/2017