Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
 2. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/10/2018
 4. UBND phường Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2018
 5. Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  25/10/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2018
 7. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Cơ sở TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng giảng viên năm 2018 ...
  location
  Date
  24/10/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 32 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/10/2018
 9. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 52 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  19/10/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 29 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/10/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 49 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/10/2018
 14. Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển dụng viên chức khoa Quản trị kinh doanh ...
  location
  Date
  15/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/10/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 203 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/10/2018
 18. Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/10/2018
 19. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/10/2018