Thành phố Hồ Chí Minh

 1. Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  28/03/2018
 2. Bệnh viện Hùng Vương tuyển dụng nhân sự năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  26/03/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 4. Trường Đại học KHXH&NV – Đại học Quốc gia TP.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên làm việc tại Khoa Giáo dục như sau: ...
  location
  Date
  23/03/2018
 5. Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng công trình huyện Cần Giờ, TP.Hồ Chí Minh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/03/2018
 6. UBND phường Tân Thành thông báo tuyển dụng chức danh Không chuyên trách Lao động – Thương binh và Xã hội ...
  location
  Date
  21/03/2018
 7. Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2018
 8. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Gia Định tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2018
 9. Bệnh viện Nhân Ái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2018
 10. Nguồn: dttec.edu.vn ...
  location
  Date
  20/03/2018
 11. Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển dụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2018
 12. Trung tâm xúc tiến du lịch TP HCM (Sở Du lịch TPHCM) tuyển dụng viên chức ở nhiều vị trí như sau: Cụ thể: vị trí hành chính tổng hợp, kế ...
  location
  Date
  19/03/2018
 13. Ủy ban nhân dân phường đang tiến hành tuyển dụng cán bộ không chuyên trách đủ năng lực và trình độ vào vị trí như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2018
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/03/2018
 15. Trung tâm Thanh Thiếu niên miền Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyển dụng Nhân viên truyền thông như sau: ...
  location
  Date
  13/03/2018