Trà Vinh

 1. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  21/01/2019
 2. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/12/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 4. Sở Y tế Trà Vinh tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần ...
  location
  Date
  06/11/2018
 5. Nguồn tin: vienkiemsattv.gov.vn ...
  location
  Date
  16/09/2018
 6. Nguồn tin: tnmttravinh.gov.vn ...
  location
  Date
  13/09/2018
 7. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/06/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2018
 10. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ...
  location
  Date
  03/03/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 12. Nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh chuẩn bị đưa vào hoạ ...
  location
  Date
  30/11/2017
 13. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 14. Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 16. Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 bác sĩ ...
  location
  Date
  23/06/2017
 18. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Trà Vinh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  05/06/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2017
 20. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
1 / 3123