Trà Vinh

 1. Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 3. Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 bác sĩ ...
  location
  Date
  23/06/2017
 5. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Trà Vinh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  05/06/2017
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2017
 7. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 8. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ ...
  location
  Date
  01/03/2017
 9. Căn cứ nhu cầu công tác năm 2016 và các năm tiếp theo, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch nhận mới ...
  location
  Date
  04/08/2016
 10. Sở Công Thương Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu và ngành tuyển: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTC ...
  location
  Date
  21/07/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2016
 12. Căn cứ kế hoạch số 01/KH-TCVHNT ngày 13/01/2016 của Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Trà Vinh về việc tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  25/02/2016
 13. ...
  location
  Date
  23/02/2016
 14. **Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng + Danh sách chỉ tiêu tuyển dụng(từ trang 9-30) ...
  location
  Date
  25/12/2015
 15. Nhằm bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu thực tế, Trường Đại học Trà Vinh tổ chức tuyển dụng (hình thứ ...
  location
  Date
  17/11/2015
 16. Căn cứ nhu cầu công tác năm 2015 và các năm tiếp theo, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh có kế hoạch nhận mới nhân sự làm việc ...
  location
  Date
  19/09/2015
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh tuyển viên chức năm 2015, cụ thể như sau: I. Chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng: 1. Thư viện ...
  location
  Date
  25/06/2015
 18. ...
  location
  Date
  18/06/2015
 19. **Tệp đính kèm: Hồ sơ thi tuyển ...
  location
  Date
  21/05/2015
 20. ...
  location
  Date
  21/05/2015
 21. ...
  location
  Date
  27/04/2015
 22. Nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn cao và đảm bảo chất lượng giảng dạy, Trường Đại học Trà Vinh có nhu cầu tuyển dụng ...
  location
  Date
  13/04/2015
 23. Căn cứ Nghị Định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính Phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ...
  location
  Date
  09/02/2015
 24. Chi tiết thông báo: ...
  location
  Date
  12/12/2014
 25. Sở Khoa học và Công nghệ Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2014 cụ thể như sau: I. Số lượng tuyển dụng Stt Đơn vị Vị trí việc ...
  location
  Date
  06/11/2014
 26. ...
  location
  Date
  03/10/2014
 27. ...
  location
  Date
  25/09/2014
 28. Kế hoạch số 15/KH-HĐTC ngày 26/5/2014 của Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Đề án thí điểm tu ...
  location
  Date
  26/05/2014
 29. Ngày 14/03/2014 Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh ban hành Thông báo số 22/TB-SGDĐT “Tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập tr ...
  location
  Date
  14/03/2014
 30. *Tệp đính kèm: Vị trí tuyển dụng ...
  location
  Date
  23/02/2014
1 / 212