Trang chủ

Trà Vinh

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  03/12/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  18/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  18/08/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 38 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/08/2019
 5. BHXH Việt Nam tuyển dụng các chỉ tiêu lãnh đạo BHXH tỉnh năm 2019 ...
  location
  Date
  20/07/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 115 chỉ tiêu ...
 7. Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo tuyển dụng lao động Tin học năm 2019 ...
  location
  Date
  17/07/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 31 giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  11/07/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  09/07/2019
 10. Dự án Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/07/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  26/06/2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/06/2019
 13. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  11/04/2019
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2019
 16. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  21/01/2019
 17. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 19. Sở Y tế Trà Vinh tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần ...
  location
  Date
  06/11/2018
 20. Nguồn tin: vienkiemsattv.gov.vn ...
  location
  Date
  16/09/2018
1 / 3123