Trang chủ

Trà Vinh

 1. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  11/04/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/04/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 40 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/02/2019
 4. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng chức danh lãnh đạo, quản lý ...
  location
  Date
  21/01/2019
 5. Sở Y tế tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  04/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
 7. Sở Y tế Trà Vinh tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiểu Cần ...
  location
  Date
  06/11/2018
 8. Nguồn tin: vienkiemsattv.gov.vn ...
  location
  Date
  16/09/2018
 9. Nguồn tin: tnmttravinh.gov.vn ...
  location
  Date
  13/09/2018
 10. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/06/2018
 13. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2018
 14. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ...
  location
  Date
  03/03/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 16. Nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh chuẩn bị đưa vào hoạ ...
  location
  Date
  30/11/2017
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 19. Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 21. Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 bác sĩ ...
  location
  Date
  23/06/2017
1 / 3123