Trang chủ

Trà Vinh

 1. Nguồn tin: vienkiemsattv.gov.vn ...
  location
  Date
  16/09/2018
 2. Nguồn tin: tnmttravinh.gov.vn ...
  location
  Date
  13/09/2018
 3. Trường Đại học Trà Vinh tuyển dụng Giảng viên ...
  location
  Date
  14/08/2018
 4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  27/06/2018
 5. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/04/2018
 6. Sở Nội vụ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh ...
  location
  Date
  03/03/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/12/2017
 8. Nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong lĩnh vực y học tham gia khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh chuẩn bị đưa vào hoạ ...
  location
  Date
  30/11/2017
 9. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Trà Vinh tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 10. Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Môi trường tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  18/09/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 68 chỉ tiêu ...
 12. Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh tuyển dụng như sau: ...
  location
  Date
  27/06/2017
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 bác sĩ ...
  location
  Date
  23/06/2017
 14. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường Trà Vinh tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  05/06/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/04/2017
 16. Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Trà Vinh tuyển viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 17. Hội đồng xét tuyển viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh thông báo tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ ...
  location
  Date
  01/03/2017
 18. Căn cứ nhu cầu công tác năm 2016 và các năm tiếp theo, Trung tâm Công nghệ thông tin thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có kế hoạch nhận mới ...
  location
  Date
  04/08/2016
 19. Sở Công Thương Trà Vinh thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu và ngành tuyển: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTC ...
  location
  Date
  21/07/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 137 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  30/05/2016
1 / 3123