Trang chủ

Tuyên Quang

 1. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 2. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
 3. Số lượng tuyển dụng: 81 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 4. Số lượng tuyển dụng: 27 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/01/2020
 5. Số lượng tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  15/01/2020
 6. Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức của đơn vị năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  14/01/2020
 7. UBND tỉnh Tuyên Quang điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 8. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Na Hang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 9. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/01/2020
 10. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/01/2020
 11. UBND huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  09/01/2020
 12. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/12/2019
 13. UBND huyện Na Hang, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/12/2019
 14. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 15. Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  28/12/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/12/2019
 17. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 18. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  13/12/2019
 19. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
 20. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2019
1 / 812345678