Tuyên Quang

 1. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 3. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 4. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 5. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 6. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 7. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sa ...
  location
  Date
  19/07/2017
 8. Số lượng viên chức tiếp nhận: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  19/07/2017
 9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017
 10. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 14. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng cán bộ, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2017
 15. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thông báo tuyển giáo viên dạy nghề hợp đồng thỉnh giảng như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 16. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
 17. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 18. Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2016
 19. ...
  location
  Date
  12/12/2016
 20. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức trong tỉnh về Sở năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 21. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức vào Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 22. VKSND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  09/09/2016
 23. Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2016
 24. Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học Mầm non và bậc học Tiểu học năm 2015 ...
  location
  Date
  22/08/2016
 25. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 26. UBND tỉnh Tuyên Quang vừa phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục bậc học mầm non và bậc học tiểu học năm 2015. Theo đ ...
  location
  Date
  11/04/2016
 27. ...
  location
  Date
  15/02/2016
 28. ...
  location
  Date
  09/12/2015
 29. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng ...
  location
  Date
  04/12/2015
 30. Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phư ...
  location
  Date
  04/12/2015
1 / 212