Trang chủ

Tuyên Quang

 1. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng và ngành nghề đào tạo vào Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  27/02/2018
 2. UBND tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2017 ...
  location
  Date
  25/12/2017
 3. ...
  location
  Date
  28/09/2017
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 5. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang gia hạn tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 6. Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn ...
  location
  Date
  11/08/2017
 7. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 8. Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 10. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 11. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 12. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 13. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 14. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 15. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
1 / 41234