Trang chủ

Tuyên Quang

 1. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2019
 2. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/05/2019
 3. UBND huyện Yên Sơn, ,Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 4. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2018 ...
  location
  Date
  25/04/2019
 5. UBND thành phố Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 6. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/03/2019
 9. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2019
 10. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/03/2019
 11. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 12. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 13. UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 14. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/11/2018
 15. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 19. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/10/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
1 / 6123456