Trang chủ

Tuyên Quang

 1. Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  20/11/2019
 2. Sở Tài chính Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/11/2019
 3. UBND Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang điều chỉnh chỉ tiêu tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 ...
  location
  Date
  14/11/2019
 4. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/11/2019
 5. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  12/11/2019
 6. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  11/11/2019
 7. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  07/11/2019
 8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  07/11/2019
 9. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  31/10/2019
 10. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  30/10/2019
 11. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  30/10/2019
 12. Số lượng tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/09/2019
 13. Chỉ tiêu tiếp nhận: 11 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 14. Chỉ tiêu tiếp nhận: 98 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 15. Chỉ tiêu tiếp nhận: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/09/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/09/2019
 17. UBND huyện Lâm Bình, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận giáo viên năm 2019 ...
  location
  Date
  13/09/2019
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 204 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  11/09/2019
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 931 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/09/2019
1 / 71234567