Trang chủ

Tuyên Quang

 1. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  15/08/2019
 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  08/08/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 53 chỉ tiêu ...
 4. Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/06/2019
 5. Thanh tra tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  21/05/2019
 6. UBND huyện Yên Sơn, ,Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/05/2019
 7. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức giáo dục năm 2018 ...
  location
  Date
  25/04/2019
 8. UBND thành phố Tuyên Quang tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  24/04/2019
 9. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/03/2019
 12. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2019
 13. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/03/2019
 14. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 15. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 18. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/11/2018
 19. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2018
 20. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
1 / 6123456