Tin nổi bật

Tuyên Quang

 1. ...
  location
  Date
  28/09/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 245 chỉ tiêu ...
 3. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang gia hạn tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  18/08/2017
 4. Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn ...
  location
  Date
  11/08/2017
 5. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên thông báo tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  07/08/2017
 6. Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  02/08/2017
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 31 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  31/07/2017
 8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 9. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  25/07/2017
 10. Số lượng tuyển dụng: 15 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/07/2017
 11. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 12. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 13. UBND huyện Sơn Dương, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  21/07/2017
 14. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sa ...
  location
  Date
  19/07/2017
 15. Số lượng viên chức tiếp nhận: 12 giáo viên ...
  location
  Date
  19/07/2017
 16. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/07/2017
 17. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận công chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  10/07/2017
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 18 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  10/07/2017
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 270 chỉ tiêu ...
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/05/2017
 21. Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng cán bộ, nhân viên như sau: ...
  location
  Date
  21/03/2017
 22. Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang thông báo tuyển giáo viên dạy nghề hợp đồng thỉnh giảng như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2017
 23. Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  11/01/2017
 24. Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tiếp nhận viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  14/12/2016
 25. Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2016
 26. ...
  location
  Date
  12/12/2016
 27. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức trong tỉnh về Sở năm 2016 ...
  location
  Date
  11/10/2016
 28. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng viên chức vào Trung tâm Điều tra, quy hoạch - Thiết kế nông lâm nghiệp năm 2016 ...
  location
  Date
  23/09/2016
 29. VKSND tỉnh Tuyên Quang thông báo tuyển dụng công chức ...
  location
  Date
  09/09/2016
 30. Trường Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tiếp nhận viên chức như sau: ...
  location
  Date
  09/09/2016
1 / 212