Tuyên Quang

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau: ...
  location
  Date
  09/07/2020
 2. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 3. Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 4. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  04/07/2020
 5. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 6. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang tuyển dụng công chức cấp xã năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 7. Sở Công thương tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  01/07/2020
 8. Số lượng tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  24/06/2020
 9. UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  22/06/2020
 10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gia hạn thời gian thu hồ sơ kỳ tuyển dụng công chức loại C năm 2019 - 2020 như sau: ...
 11. UBND TP.Tuyên Quang tiếp nhận giáo viên năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  15/05/2020
 12. UBND tỉnh Tuyên Quang bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/05/2020
 13. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang thi tuyển chức danh Hiệu trưởng năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  29/04/2020
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/04/2020
 15. Số lượng tuyển dụng: 21 chỉ tiêu ...
 16. Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  11/04/2020
 17. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  08/04/2020
 18. UBND tỉnh Tuyên Quang tạm dừng tổ chức tuyển dụng công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  01/04/2020
 19. Đại học Tân Trào tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  30/03/2020
 20. Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  18/03/2020
 21. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tiếp nhận viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  16/03/2020
 22. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 23. Ban Điều phối các dự án vốn nước ngoài (PCU) tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng lao động năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  10/03/2020
 24. Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  27/02/2020
 25. Huyện ủy Hàm Yên, Tuyên Quang tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  25/02/2020
 26. Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:  ...
  location
  Date
  19/02/2020
 27. Số lượng tuyển dụng đặc cách: 322 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/02/2020
 28. Ban Di dân, tái định cư thuỷ điện Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  13/02/2020
 29. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận vào làm công chức năm 2020 như sau: ...
  location
  Date
  07/02/2020
 30. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  21/01/2020
1 / 6123456