Trang chủ

Tuyên Quang

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 87 chỉ tiêu. ...
  location
  Date
  22/03/2019
 3. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 như sau: ...
  location
  Date
  20/03/2019
 4. Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  20/03/2019
 5. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  13/03/2019
 6. Báo Giáo dục và Thời đại tuyển dụng nhân sự ...
  location
  Date
  06/03/2019
 7. UBND huyện Chiêm Hoá, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  19/12/2018
 8. Trường Đại học Tân Trào, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  12/11/2018
 9. Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức như sau: ...
  location
  Date
  08/11/2018
 10. Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức như sau: ...
  location
  Date
  24/10/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 78 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 13. UBND huyện Yên Sơn, Tuyên Quang tuyển dụng viên chức ...
  location
  Date
  05/10/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 94 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/10/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 80 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 92 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/10/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo Kế hoạch tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2017 đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa ...
  location
  Date
  02/10/2018
 19. Văn phòng UBND tỉnh Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  26/09/2018
 20. UBND huyện Hàm Yên, Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức, viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  24/09/2018
 21. Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang thông báo tiếp nhận công chức năm 2018 ...
  location
  Date
  31/08/2018
 22. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  16/08/2018
1 / 512345