Vĩnh Long

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức với những yêu cầu sau ...
  location
  Date
  25/10/2015
 2. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng Vĩnh Long năm 2015 thông báo: Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng Vĩnh Long năm 2015 cần t ...
  location
  Date
  18/08/2015
 3. ...
  location
  Date
  07/08/2015
 4. ...
  location
  Date
  22/07/2015
 5. Tải hướng dẫn và hồ sơ tuyển dung: + Mô tả vị trí tuyển dung (Có cập nhật lại ngày 30/01/2015) + Đơn xin đăng ký dự thi + Sơ yếu lý lịch ...
  location
  Date
  01/02/2015
 6. Tải hướng dẫn và hồ sơ tuyển dung: + Mô tả vị trí tuyển dung + Đăng ký dự thi + Sơ yếu lý lịch + Hướng dẫn cách làm hồ sơ ...
  location
  Date
  18/12/2014
 7. Căn cứ Công văn số 760/SNV-CCVC ngày 11/7/2014 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2014; Công văn số 812/SNV-CCVC ngày 24/7/2014 của S ...
  location
  Date
  29/07/2014
 8. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán ...
  location
  Date
  03/07/2014
 9. ...
  location
  Date
  23/10/2013
2 / 212