Vĩnh Long

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/04/2017
 2. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 58 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2016
 3. Bệnh viện Đa khoa huyện Trà Ôn, Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 ...
  location
  Date
  14/10/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng bổ sung: 13 chỉ tiêu ...
 5. Tổng nhu cầu tuyển dụng: 66 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2016
 6. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 04 Người dẫn chương trình thời sự trực tiếp, ký sự, gameshow, talkshow ...
  location
  Date
  18/08/2016
 7. ...
  location
  Date
  17/06/2016
 8. Nguồn tin: tctph.gov.vn ...
  location
  Date
  25/05/2016
 9. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long cần tuyển 05 viên chức khối ngành Thiết kế Mỹ thuật, Đồ họa vi tính với nhữ ...
  location
  Date
  05/01/2016
 10. Do nhu cầu công việc, Đài Phát thanh & Truyền hình Vĩnh Long thông báo tuyển dụng viên chức với những yêu cầu sau ...
  location
  Date
  25/10/2015
 11. Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng Vĩnh Long năm 2015 thông báo: Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Xây dựng Vĩnh Long năm 2015 cần t ...
  location
  Date
  18/08/2015
 12. ...
  location
  Date
  07/08/2015
 13. ...
  location
  Date
  22/07/2015
 14. [slideshare id=44119889&doc=thongbao326snvtuyendungcc2014-150131224800-conversion-gate01&type=d] Tải hướng dẫn và hồ sơ tuyển dung: + Mô tả vị trí tuyể ...
  location
  Date
  01/02/2015
 15. [slideshare id=42814375&doc=thongbao326snvtuyendungcc2014-141217183607-conversion-gate01&type=d] Tải hướng dẫn và hồ sơ tuyển dung: + Mô tả vị trí tuyể ...
  location
  Date
  18/12/2014
 16. Căn cứ Công văn số 760/SNV-CCVC ngày 11/7/2014 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2014; Công văn số 812/SNV-CCVC ngày 24/7/2014 của S ...
  location
  Date
  29/07/2014
 17. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán ...
  location
  Date
  03/07/2014
 18. ...
  location
  Date
  23/10/2013
2 / 212