Trang chủ

Vĩnh Phúc

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 2. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 4. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  03/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 6. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại nhà trường năm 2018, như sau  1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành cần tuyể ...
  location
  Date
  11/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 16. Tổng cục Thuế tuyển dụng công chức năm 2019
 17. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018 ...
  location
  Date
  30/11/2018
 18. Nguồn tin: vksndtc.gov.vn ...
  location
  Date
  25/11/2018
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2018
 20. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tuyển dụng 05 viên chức thông qua hình thức thi tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công ...
  location
  Date
  24/11/2018
 21. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 viên chức ...
  location
  Date
  17/11/2018
1 / 71234567