Trang chủ

Vĩnh Phúc

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 2. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  03/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 4. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại nhà trường năm 2018, như sau  1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành cần tuyể ...
  location
  Date
  11/12/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 129 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 152 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 89 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 51 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 101 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/12/2018
 15. UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng giáo viên năm 2018 ...
  location
  Date
  30/11/2018
 16. Nguồn tin: vksndtc.gov.vn ...
  location
  Date
  25/11/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 138 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/11/2018
 19. Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch tuyển dụng 05 viên chức thông qua hình thức thi tuyển vào làm việc tại Trung tâm Khuyến công ...
  location
  Date
  24/11/2018
 20. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 35 viên chức ...
  location
  Date
  17/11/2018
 21. Bệnh viện GTVT Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng HĐLĐ với nội dung cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  17/11/2018
 22. Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  02/10/2018
1 / 6123456