Trang chủ

Vĩnh Phúc

 1. Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  02/10/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 222 chỉ tiêu ...
 3. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 4. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 5. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức khối Đảng, Đoàn thể huyện Bình Xuyên và Tam Dư ...
  location
  Date
  29/08/2018
 6. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2018
 7. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  14/08/2018
 8. Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ ...
  location
  Date
  11/08/2018
 9. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/08/2018
 10. Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2018
 11. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngô Quyền ...
  location
  Date
  28/07/2018
 12. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 13. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/07/2018
 14. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 15. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2018
 19. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 20. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
1 / 6123456