Trang chủ

Vĩnh Phúc

 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2018
 2. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  14/08/2018
 3. Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ ...
  location
  Date
  11/08/2018
 4. Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2018
 5. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngô Quyền ...
  location
  Date
  28/07/2018
 6. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 7. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/07/2018
 8. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 9. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2018
 13. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 14. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 15. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: 1. Ch ...
  location
  Date
  08/12/2017
 16. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 17. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 18. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 19. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 20. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
1 / 512345