Vĩnh Phúc

on-thi-cong-chuc-bo-cong-thuong-2018
 1. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2018
 4. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 5. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 6. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: 1. Ch ...
  location
  Date
  08/12/2017
 7. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 8. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 9. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 10. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 11. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 13. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 14. Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về thi tuyển viên chức ngành Y tế ...
  location
  Date
  11/08/2017
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 366 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 17. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 18. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã năm 2017 ...
  location
  Date
  16/05/2017
 19. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 20. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  02/02/2017
1 / 512345