Tin nổi bật

Vĩnh Phúc

 1. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 2. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: 1. Ch ...
  location
  Date
  08/12/2017
 3. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 4. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 5. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 6. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 7. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 9. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 10. Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về thi tuyển viên chức ngành Y tế ...
  location
  Date
  11/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 366 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 13. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 14. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã năm 2017 ...
  location
  Date
  16/05/2017
 15. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 16. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  02/02/2017
 17. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 18. Ngày 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 nội dung cụ thể như sa ...
  location
  Date
  26/12/2016
 19. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 21. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2016
 22. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 23. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 03/TB-BQL về Kế hoạch thi viên chức năm 2016, nội dung cụ thể như ...
  location
  Date
  11/10/2016
 24. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển Chỉ huy trưởng cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 25. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch xét tuyển Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn năm 2016 ...
  location
  Date
  22/09/2016
 26. Ngày 05/9/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 492/KH-SNgV về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016, nội dung cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2016
 27. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 28. Bảng mô tả các vị trí xét tuyển viên chức(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  30/05/2016
 29. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 30. Biểu tổng hợp Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện thi tuyển(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): **Xem thông tin liên quan ...
  location
  Date
  16/04/2016
1 / 3123