Trang chủ

Vĩnh Phúc

 1. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  06/11/2019
 2. UBND TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  22/10/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/09/2019
 4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức năm 2019 ...
  location
  Date
  27/08/2019
 5. Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  16/08/2019
 6. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2019
 7. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự xã năm 2019 ...
  location
  Date
  14/08/2019
 8. Trung tâm Tin học - Công báo, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2019 ...
  location
  Date
  07/08/2019
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  31/07/2019
 10. UBND huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2019 ...
  location
  Date
  24/06/2019
 11. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 12. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự năm 2019 ...
  location
  Date
  03/05/2019
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/03/2019
 14. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  03/01/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 33 viên chức ...
 16. Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại nhà trường năm 2018, như sau  1. Chỉ tiêu, cơ cấu ngành cần tuyể ...
  location
  Date
  11/12/2018
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 88 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  08/12/2018
 18. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  06/12/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 71 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  05/12/2018
1 / 71234567