Vĩnh Phúc

 1. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc tuyển dụng chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng năm 2018 ...
  location
  Date
  27/09/2018
 2. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  04/09/2018
 3. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc thông báo tiếp nhận không qua thi tuyển đối với công chức khối Đảng, Đoàn thể huyện Bình Xuyên và Tam Dư ...
  location
  Date
  29/08/2018
 4. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng ...
  location
  Date
  16/08/2018
 5. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  14/08/2018
 6. Sở Kế hoạch và Đầu ban hành kế hoạch số 90 /KH-SKHĐT Thi tuyển 01 Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ ...
  location
  Date
  11/08/2018
 7. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  10/08/2018
 8. Chi cục Chăn nuôi và Thú Y tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng nhân viên thú y cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  03/08/2018
 9. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Ngô Quyền ...
  location
  Date
  28/07/2018
 10. UBND huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  18/07/2018
 11. Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  18/07/2018
 12. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 13. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  11/07/2018
 14. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 166 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  13/04/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 18 viên chức ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/03/2018
 17. UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thi sát hạch công chức tỉnh năm 2018 ...
  location
  Date
  15/03/2018
 18. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  09/02/2018
 19. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: 1. Ch ...
  location
  Date
  08/12/2017
 20. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
2 / 6123456