Vĩnh Phúc

 1. Quỹ phát triển đất tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch số 01/KH-QPTĐ về việc tuyển dụng viên chức năm 2017. Nội dung cụ thể như sau: 1. Ch ...
  location
  Date
  08/12/2017
 2. Vườn quốc gia Tam Đảo tổ chức xét tuyển viên chức Kiểm lâm viên như sau: ...
  location
  Date
  19/10/2017
 3. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 4. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 5. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 6. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 8. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 9. Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về thi tuyển viên chức ngành Y tế ...
  location
  Date
  11/08/2017
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 366 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 12. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 13. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã năm 2017 ...
  location
  Date
  16/05/2017
 14. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 15. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  02/02/2017
 16. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 17. Ngày 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 nội dung cụ thể như sa ...
  location
  Date
  26/12/2016
 18. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 20. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2016
2 / 6123456