Vĩnh Phúc

 1. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 2. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã năm 2017 ...
  location
  Date
  16/05/2017
 3. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 4. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  02/02/2017
 5. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 6. Ngày 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 nội dung cụ thể như sa ...
  location
  Date
  26/12/2016
 7. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2016
 10. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 11. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 03/TB-BQL về Kế hoạch thi viên chức năm 2016, nội dung cụ thể như ...
  location
  Date
  11/10/2016
 12. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển Chỉ huy trưởng cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 13. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch xét tuyển Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn năm 2016 ...
  location
  Date
  22/09/2016
 14. Ngày 05/9/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 492/KH-SNgV về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016, nội dung cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2016
 15. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 16. Bảng mô tả các vị trí xét tuyển viên chức(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  30/05/2016
 17. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 18. Biểu tổng hợp Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện thi tuyển(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): **Xem thông tin liên quan ...
  location
  Date
  16/04/2016
 19. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 20. ...
  location
  Date
  28/03/2016
2 / 512345