Vĩnh Phúc

 1. UBND TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường Đống Đa như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2017
 2. UBND huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  03/10/2017
 3. Trường CĐCN Phúc Yên tuyển dụng 13 chỉ tiêu các ngành cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  14/09/2017
 4. UBND huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  29/08/2017
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 14 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2017
 6. Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/08/2017
 7. Sở Y tế Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 51/KH-SYT ngày 10/7/2017 của Sở Y tế về thi tuyển viên chức ngành Y tế ...
  location
  Date
  11/08/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/08/2017
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 366 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  14/07/2017
 10. Viện Dược liệu - Bộ Y tế cần tuyển dụng 18 viên chức theo hình thức thi tuyển vào các vị trí: ...
 11. UBND huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tuyển dụng công chức xã năm 2017 ...
  location
  Date
  16/05/2017
 12. Sở Giao thông Vận tải Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  22/03/2017
 13. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  02/02/2017
 14. Nguồn: vinhphuc.edu.vn ...
  location
  Date
  28/12/2016
 15. Ngày 21/12, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 53/KH-SKHĐT về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2016 nội dung cụ thể như sa ...
  location
  Date
  26/12/2016
 16. Sở Lao động - TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  22/11/2016
 17. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 39 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/11/2016
 18. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  16/11/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 48 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  03/11/2016
 20. Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng công trình tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Thông báo số 03/TB-BQL về Kế hoạch thi viên chức năm 2016, nội dung cụ thể như ...
  location
  Date
  11/10/2016
3 / 6123456