Vĩnh Phúc

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2016, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau: 01 Viên chứ ...
  location
  Date
  24/03/2016
 2. ...
  location
  Date
  21/03/2016
 3. Căn cứ Công văn số 264/SNV-CCVC ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ Về việc thẩm định cơ cấu, thay đổi Kế hoạch tuyển dụng Sở Tài nguyên và Mô ...
  location
  Date
  17/03/2016
 4.   Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển công chức năm 2016, cụ thể như sau: 1. Số lượng cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, gồm: 03 ...
  location
  Date
  04/03/2016
 5. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể n ...
  location
  Date
  23/02/2016
 6. Chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển công chức(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  20/01/2016
 7. ...
  location
  Date
  05/12/2015
 8. ...
  location
  Date
  17/11/2015
 9. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng 65 chỉ tiêu viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Tiêu chuẩn dự tuyển chung ...
 10. Ngoài 3 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 1036/KH-STC ngày 11/9/2015 của Sở, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng bổ sung thêm 2 ch ...
  location
  Date
  31/10/2015
 11. ...
  location
  Date
  22/10/2015
 12. ...
  location
  Date
  20/10/2015
 13. ** Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/10/2015
 14. [slideshare id=53043556&doc=tuye1bb83n20de1bba5ng20bx-150922024601-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  22/09/2015
 15. Sở Tài chính Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2015 vào làm việc tại Trung tâm tin học, chỉ tiêu cụ thể như sau: 01 Viên chức, ngạch c ...
  location
  Date
  15/09/2015
 16. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc: Thông báo thi tuyển viên chức năm 2015, chỉ tiêu cụ thể như sau: 01 viên chức ngạch kế toán vi ...
  location
  Date
  05/09/2015
 17. [slideshare id=52157405&doc=khochthituynvc20151-150828014805-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  28/08/2015
 18. ...
  location
  Date
  21/08/2015
 19. ...
  location
  Date
  07/08/2015
 20. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể như sau: – 01 viên c ...
  location
  Date
  29/07/2015
3 / 512345