Vĩnh Phúc

 1. UBND huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc thông báo xét tuyển Chỉ huy trưởng cấp xã năm 2016 như sau: ...
  location
  Date
  10/10/2016
 2. UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc thông báo kế hoạch xét tuyển Trưởng Công an Chỉ huy trưởng Quân sự các xã, thị trấn năm 2016 ...
  location
  Date
  22/09/2016
 3. Ngày 05/9/2016, Sở Ngoại vụ ban hành Kế hoạch số 492/KH-SNgV về việc tuyển dụng viên chức Sở Ngoại vụ năm 2016, nội dung cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  08/09/2016
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 10 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/08/2016
 5. Bảng mô tả các vị trí xét tuyển viên chức(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  30/05/2016
 6. ...
  location
  Date
  16/05/2016
 7. Biểu tổng hợp Chỉ tiêu, cơ cấu, điều kiện thi tuyển(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): **Xem thông tin liên quan ...
  location
  Date
  16/04/2016
 8. ...
  location
  Date
  06/04/2016
 9. ...
  location
  Date
  28/03/2016
 10. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2016, cụ thể như sau: Chỉ tiêu tuyển dụng cụ thể như sau: 01 Viên chứ ...
  location
  Date
  24/03/2016
 11. ...
  location
  Date
  21/03/2016
 12. Căn cứ Công văn số 264/SNV-CCVC ngày 14/3/2016 của Sở Nội vụ Về việc thẩm định cơ cấu, thay đổi Kế hoạch tuyển dụng Sở Tài nguyên và Mô ...
  location
  Date
  17/03/2016
 13.   Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển công chức năm 2016, cụ thể như sau: 1. Số lượng cần tuyển dụng: 04 chỉ tiêu, gồm: 03 ...
  location
  Date
  04/03/2016
 14. Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể n ...
  location
  Date
  23/02/2016
 15. Chỉ tiêu, cơ cấu xét tuyển công chức(Bấm vào hình để xem cỡ lớn): ...
  location
  Date
  20/01/2016
 16. ...
  location
  Date
  05/12/2015
 17. ...
  location
  Date
  17/11/2015
 18. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo tuyển dụng 65 chỉ tiêu viên chức năm 2015, cụ thể như sau: * Tiêu chuẩn dự tuyển chung ...
 19. Ngoài 3 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 1036/KH-STC ngày 11/9/2015 của Sở, Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng Kế hoạch tuyển dụng bổ sung thêm 2 ch ...
  location
  Date
  31/10/2015
 20. ...
  location
  Date
  22/10/2015
4 / 6123456