Vĩnh Phúc

 1. HƯỚNG DẪN Nội dung kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học dự tuyển viên ...
  location
  Date
  27/07/2015
 2. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển giáo viên năm 2015, cụ thể như sau: Số lượng tuyển: 09 chỉ tiêu, trong đó ...
  location
  Date
  27/07/2015
 3. [slideshare id=50873513&doc=khtuyenthuyxa-150724041111-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/07/2015
 4. Ban Đại điện Hội người cao tuổi Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển: ̵ ...
  location
  Date
  23/07/2015
 5. [slideshare id=50660945&doc=khtuyndngvinchcsgtvt-150718120757-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  18/07/2015
 6. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Số lượng tuyển ...
  location
  Date
  16/07/2015
 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể như sau: – 0 ...
  location
  Date
  16/07/2015
 8. Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển ...
  location
  Date
  15/07/2015
 9. [slideshare id=50542081&doc=67khsldtbxh-150715072602-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  15/07/2015
 10. ...
  location
  Date
  13/07/2015
 11. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  09/07/2015
 12. Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc trân trọng thông báo tuyển dụng viên chức vào các vị trí việc làm tại Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thuộc ...
  location
  Date
  11/06/2015
 13. ...
  location
  Date
  08/06/2015
 14. Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Căn cứ Nghị định số 117/2014 ...
  location
  Date
  16/05/2015
 15. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 51/KH-VP ngày 8/4/2015 về việc tuyển dụng viên chức bằng hình thức thi tuyển năm 2015. Chỉ tiêu, cơ cấ ...
  location
  Date
  18/04/2015
 16. Căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao và nhu cầu tuyển dụng cán bộ, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển công chức, nội dung ...
  location
  Date
  29/12/2014
 17. Căn cứ Kế hoạch số 1346/KH- BQLKCN ngày 04 tháng 12 năm 2014 của Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc về việc thi tuyển viên chức năm 2014, Ban quản ...
  location
  Date
  08/12/2014
 18. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  11/11/2014
 19. [slideshare id=38126435&doc=29-tb-skht-140819053710-phpapp02&type=d] [slideshare id=38126457&doc=28-kh-skht-140819053759-phpapp02&type=d] **Tệp đính kèm: Thôn ...
  location
  Date
  19/08/2014
 20. Căn cứ các văn bản số: 930/SNV-CCVC ngày 13/8/2014 của Sở Nội vụ về việc thẩm định cơ cấu, kế hoạch và đồng ý để Sở TT&TT thi tuyể ...
  location
  Date
  19/08/2014
4 / 512345