Vĩnh Phúc

 1. ...
  location
  Date
  20/10/2015
 2. ** Tệp đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng ...
  location
  Date
  08/10/2015
 3. [slideshare id=53043556&doc=tuye1bb83n20de1bba5ng20bx-150922024601-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  22/09/2015
 4. Sở Tài chính Vĩnh Phúc thông báo thi tuyển viên chức năm 2015 vào làm việc tại Trung tâm tin học, chỉ tiêu cụ thể như sau: 01 Viên chức, ngạch c ...
  location
  Date
  15/09/2015
 5. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc: Thông báo thi tuyển viên chức năm 2015, chỉ tiêu cụ thể như sau: 01 viên chức ngạch kế toán vi ...
  location
  Date
  05/09/2015
 6. [slideshare id=52157405&doc=khochthituynvc20151-150828014805-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  28/08/2015
 7. ...
  location
  Date
  21/08/2015
 8. ...
  location
  Date
  07/08/2015
 9. Sở Xây dựng Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể như sau: – 01 viên c ...
  location
  Date
  29/07/2015
 10. HƯỚNG DẪN Nội dung kiểm tra, sát hạch về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học dự tuyển viên ...
  location
  Date
  27/07/2015
 11. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vĩnh Phúc tuyển giáo viên năm 2015, cụ thể như sau: Số lượng tuyển: 09 chỉ tiêu, trong đó ...
  location
  Date
  27/07/2015
 12. [slideshare id=50873513&doc=khtuyenthuyxa-150724041111-lva1-app6891&type=d] ...
  location
  Date
  24/07/2015
 13. Ban Đại điện Hội người cao tuổi Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển: ̵ ...
  location
  Date
  23/07/2015
 14. [slideshare id=50660945&doc=khtuyndngvinchcsgtvt-150718120757-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  18/07/2015
 15. Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: Số lượng tuyển ...
  location
  Date
  16/07/2015
 16. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị trực thuộc Sở, chỉ tiêu cụ thể như sau: – 0 ...
  location
  Date
  16/07/2015
 17. Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2015, cụ thể như sau: 1. Chỉ tiêu, chuyên ngành cần tuyển ...
  location
  Date
  15/07/2015
 18. [slideshare id=50542081&doc=67khsldtbxh-150715072602-lva1-app6892&type=d] ...
  location
  Date
  15/07/2015
 19. ...
  location
  Date
  13/07/2015
 20. Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viê ...
  location
  Date
  09/07/2015
5 / 6123456