Yên Bái

 1. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV ...
  location
  Date
  04/01/2019
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 6. Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức T ...
  location
  Date
  01/01/2019
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  29/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu giáo viên ...
  location
  Date
  29/12/2018
 11. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã Hà Nội năm 2019
 12. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 13. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2018
 16. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 17. Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thi công chức tổng cục Thống kê năm 2019
 18. UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 22. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
1 / 3123