Trang chủ

Yên Bái

 1. Số lượng cần tuyển: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 2. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV ...
  location
  Date
  04/01/2019
 4. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2019
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/01/2019
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 7. Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức T ...
  location
  Date
  01/01/2019
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2018
 9. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  29/12/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 36 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non ...
  location
  Date
  29/12/2018
 11. Thông báo mở lớp ôn thi công chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2019
 12. Chỉ tiêu tuyển dụng: 90 chỉ tiêu giáo viên ...
  location
  Date
  29/12/2018
 13. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  17/12/2018
 14. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  13/12/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2018
 17. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 18. UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 21. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
1 / 3123