Tin nổi bật

Yên Bái

 1. Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/02/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 4. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 5. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 6. Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 8. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 9. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2016 ...
  location
  Date
  13/10/2016
 10. VKSND tỉnh Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 11. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2016
 13. ...
  location
  Date
  30/03/2016
 14. ...
  location
  Date
  14/01/2016
 15. ...
  location
  Date
  29/04/2015
 16. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND thành phố Yên Bái năm 2015 ...
  location
  Date
  25/04/2015
 17. Uỷ ban nhân dân thành phố Yên Bái Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2015, cụ thể như sau:    I. Số lượng tuyển dụng. Tổng số: 28 c ...
  location
  Date
  09/04/2015
 18. ...
  location
  Date
  03/02/2015
 19. Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái thông báo Tuyển dụng viên chức các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc Sự nghiệp Giáo dục và Đào ...
  location
  Date
  22/12/2014
 20. ...
  location
  Date
  18/12/2014
 21. Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 04/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán ...
  location
  Date
  18/12/2014
 22. Thực hiện Quyết định số 698/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự ng ...
  location
  Date
  27/05/2014
 23. Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Yên Bái năm 2014 ...
  location
  Date
  16/03/2014