Trang chủ

Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 3. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 4. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 7. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/04/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 9. Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/02/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 12. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 13. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 14. Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
 16. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 22 chỉ tiêu ...
 17. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức xã năm 2016 ...
  location
  Date
  13/10/2016
 18. VKSND tỉnh Yên Bái thông báo tuyển dụng công chức năm 2016 ...
  location
  Date
  09/09/2016
 19. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  20/08/2016
 20. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 44 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  16/06/2016
1 / 212