Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/09/2018
 3. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 như sau: ...
  location
  Date
  05/09/2018
 4. UBND thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 ...
  location
  Date
  04/09/2018
 5. Chỉ tiêu tuyển dụng: 19 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/08/2018
 6. Chỉ tiêu tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 7. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 8. Chỉ tiêu tuyển dụng: 28 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 9. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 42 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 10. Chỉ tiêu tuyển dụng: 73 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 11. Chỉ tiêu tuyển dụng: 26 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/04/2018
 12. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng: 13 giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/04/2018
 13. Chỉ tiêu tuyển dụng: 100 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/03/2018
 14. Bệnh viện Giao thông Vận tải Yên Bái tuyển dụng viên chức năm 2018 ...
  location
  Date
  21/02/2018
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 13 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  27/11/2017
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 76 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  17/11/2017
 17. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 18. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2017 như sau: ...
  location
  Date
  14/11/2017
 19. Uỷ ban nhân dân thành phố Thông báo xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017, cụ thể như sau: ...
  location
  Date
  01/11/2017
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 86 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  01/11/2017
1 / 212