Tin nổi bật

Yên Bái

 1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 50 chỉ tiêu ...
 2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 119 công chức ...
 3. UBND huyện Lục Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức cấp xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  04/11/2019
 4. Số lượng tuyển dụng: 12 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  28/10/2019
 5. UBND huyện Yên Bình, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  28/10/2019
 6. UBND TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 7. Số lượng tuyển dụng: 17 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  26/10/2019
 8. UBND huyện Trạm Tấu, Yên Bái tuyển dụng công chức xã năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  26/10/2019
 9. Số lượng tuyển dụng: 25 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  25/10/2019
 10. UBND huyện Văn Yên, Yên Bái tuyển dụng công chức năm 2019 như sau:  ...
  location
  Date
  25/10/2019
 11. Số lượng tuyển dụng: 164 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  23/09/2019
 12. Số lượng cần tuyển: 54 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  22/07/2019
 13. Ngân hàng Chính sách xã hội tuyển dụng lao động năm 2019 ...
 14. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV ...
  location
  Date
  04/01/2019
 15. Chỉ tiêu tuyển dụng: 59 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  04/01/2019
 16. Chỉ tiêu tuyển dụng: 35 chỉ tiêu giáo viên mầm non ...
  location
  Date
  02/01/2019
 17. Chỉ tiêu tuyển dụng: 37 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  02/01/2019
 18. Căn cứ Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển đặc cách viên chức T ...
  location
  Date
  01/01/2019
 19. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu ...
  location
  Date
  29/12/2018
 20. Chỉ tiêu tuyển dụng: 30 chỉ tiêu Giáo viên Mầm non hạng IV. ...
  location
  Date
  29/12/2018
1 / 3123