100 nơi làm việc tốt nhất

10/02/2018

GlaxoSmithKline (GSK) Việt Nam tuyển dụng Trade MKT Internship – Consumer Healthcare

Là một trong những công ty dẫn đầu về nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe, chúng tôi phát minh và phát triển trên phạm vi rộng những sản phẩm mang tính đột phá trong 3 lĩnh vực chính: Dược phẩm, Vắc Xin và Chăm sóc sức khỏe.

Hiện nay, GlaxoSmithKline (GSK) Việt Nam tuyển dụng Trade MKT Internship – Consumer Healthcare như sau:

  • Requisition ID: 170772
  • Position: Internships
  • Functional area: Marketing
  • Location: Ho Chi Minh, Vietnam
  • Required degrees: Not Indicated
  • Relocation: Not Indicated
Details Your Responsibilities: 
Execute & follow up for project ( 12 Lunch & Learn + 2 Skin care events)
– POSM design
– Dox approval ( Zinc/ SOH/..)
– Work/ manage agency for event

Why You?

Basic qualifications: 
Final year students

Preferred qualifications: 
Economic/Foreign Trade/ Business Administration

Why GSK?: 
Execute & follow up for project ( 12 Lunch & Learn + 2 Skin care events)
– POSM design
– Dox approval ( Zinc/ SOH/..)
– Work/ manage agency for event

Nguồn:vn.gsk.com

Các bài đã đăng