100 nơi làm việc tốt nhất

12/03/2018

Novaland Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp

Trải qua hành trình 24 năm, bằng quyết tâm, niềm đam mê và tinh thần không ngừng sáng tạo, Novaland trở thành Nhà Đầu tư – Phát triển bất động sản uy tín với hàng loạt các sản phẩm đa dạng.

Novaland Group tuyển dụng Kế toán tổng hợp như sau:

Số lượng tuyển dụng 05
Nhiệm vụ
 • Kiểm tra tất cả các bút toán nghiệp vụ trên hệ thống kế toán, bao gồm bút toán thu chi, định khoản & chỉnh sửa nếu có sai sót.
 • Lập các bút toán định khoản, khấu hao TSCĐ, các khoản trích trước, dự phòng… phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính mỗi tháng.
 • Hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ định khoản kế toán cho đồng nghiệp.
 • Kiểm soát theo dõi chi phí phát sinh của các phòng ban mỗi tháng so sánh với số ngân sách để thực hiện việc cảnh báo.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, năm.
 • Giải trình số liệu & cung cấp hồ sơ số liệu cho cơ quan thuế & kiểm toán
 • Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng
 • Hỗ trợ các đồng nghiệp khi có biến động về nhân sự
Yêu cầu
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán
 • Thành thục kỹ năng vi tính văn phòng
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 4-5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp tại các công ty có quy mô lớn
 • Nhiệt tình, năng động, chịu khó
 • Có trách nhiệm công việc.
 • Tinh thần làm việc đồng đội

Gửi hồ sơ đến: recruitment@novaland.com.vn

Thời hạn nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/04/2018

Nguồn: novaland.com.vn

Các bài đã đăng