100 nơi làm việc tốt nhất

18/11/2017

VINAMILK tuyển dụng Chuyên Viên Điều Phối Dự Án – Phòng Hoạch Định Chiến Lược

Hơn 40 năm hình thành và phát triển, trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam và đang vươn tầm ra quốc tế, chúng tôi luôn hiểu rằng con người là yếu tố quyết định đối với sự thành công và phát triển của Công ty. Tại Vinamilk, sự nghiệp của các bạn sẽ được phát triển cùng với sự lớn mạnh không ngừng của chúng tôi.

Job Description

 

ÓM TẮT CÔNG VIỆC:
• Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Điều Phối Dự Án về các công việc liên quan đến thẩm định, xếp thứ tự ưu tiên và điều phối các dự án chiến lược.
• Tham gia xây dựng các Quy định, Quy chế và các Quy trình liên quan đến công việc quản lý dự án chiến lược

NHIỆM VỤ CHÍNH:
• Tham gia xây dựng Bộ quy định về quản lý danh mục dự án chiến lược
• Tham gia xây dựng Bộ tiêu chuẩn đánh giá dự án chiến lược
• Tham gia xây dựng Quy trình quản lý dự án chiến lược
• Phân tích để xác định các dự án chiến lược của Công ty
• Xếp hạng các dự án chiến lược theo thứ tự ưu tiên để phân bổ nguồn lực cho các dự án ưu tiên thực hiện trước
• Quản lý, điều phối các dự án chiến lược được phân công
• Đánh giá hiệu quả dự án chiến lược sau khi triển khai và báo cáo trực tiếp cho Giám Đốc Hoạch Định Chiến Lược
• Viết báo cáo cập nhật các dự án chiến lược được phân công cho Tổng Giám Đốc

Job Requirements

 

HỌC VẤN:
• Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên
• Ưu tiên chuyên ngành về Kinh tế

KINH NGHIỆM:
• Có ít nhất 02-03 năm kinh nghiệm về phân tích Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật của dự án.
• Có kinh nghiệm tham gia dự án đầu tư với vai trò điều phối viên

KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN & CÁC KỸ NĂNG:
• Kiến thức về quản lý dự án
• Khả năng phân tích và hợp nhất thông tin về dự án
• Kỹ năng làm việc nhóm
• Kỹ năng làm việc độc lập
• Kỹ năng giao tiếp chủ động, chuyên nghiệp: truyền đạt nội dung dự án cho nhiều người với chuyên ngành và trình độ khác nhau
• Kỹ năng viết và trình bày rành mạch, logic

CÁC YÊU CẦU KHÁC:
• Khả năng làm việc dưới áp lực cao, khi phải thẩm định đồng thời nhiều dự án
• Nghe, nói, viết thành thạo Tiếng Anh

Additional Information

 

Ngun:www.vinamilk.com.vn

Các bài đã đăng